Pożegnał kolejnego kolegę

ks. Przemysław Pojasek

|

Gość Świdnicki 47/2018

publikacja 22.11.2018 00:00

Biskup Ignacy Dec przewodniczył uroczystościom pogrzebowym ks. Augustyna Szczepanika. Razem 50 lat temu kończyli seminarium.

▲	Biskup Ignacy nad grobem zmarłego kapłana. ▲ Biskup Ignacy nad grobem zmarłego kapłana.
Ks. Grzegorz Umiński

Msza św. pogrzebowa odbyła się w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie 12 listopada, a bezpośrednio po niej złożono ciało zmarłego kapłana archidiecezji wrocławskiej na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Z uwagi na bliskie relacje biskupa świdnickiego ze zmarłym kapłanem to on zastąpił abp. Józefa Kupnego w ostatnim pożegnaniu. „Stojąc nad grobem ludzi nam bliskich, nasza wiara w zmartwychwstanie przeżywa mocną próbę. W powołanie kapłańskie natomiast wpisane jest zadanie umacniania innych w tej właśnie wierze. Dlatego dziś dziękujemy za tych wszystkich, którym świętej pamięci ks. Augustyn głosił wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, dla których sprawował sakramenty święte i którym przepowiadał słowo Boże. Łączę się z wami duchowo, przesyłam wyrazy współczucia oraz zapewniam o pamięci w modlitwie w intencji zmarłego kapłana oraz wszystkich, których ta śmierć dotknęła” – napisał w liście abp Józef Kupny. O szczególnym znaczeniu pogrzebu kapłana mówił również w homilii bp Ignacy Dec. – Tyleż razy ten kapłan sprawował Najświętszą Ofiarę, stawał przy Pańskim ołtarzu i uobecniając w sposób sakramentalny zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa, wypraszał wraz z wiernymi różne dary Boże. Dziś tę Mszę sprawujemy za niego, prosząc, by przeszedł szczęśliwie z tego świata do świata wiecznego, aby Bóg dołączył go do grona zbawionych kapłanów w niebie – powiedział. Przedstawił również sylwetkę zmarłego. – Ksiądz Augustyn Szczepanik był synem Jana i Józefy z domu Nowak. Urodził się 25 sierpnia 1940 r. w Chmielniku (obecna diecezja rzeszowska) i tam też został ochrzczony w parafii pw. św. Bartłomieja. Miał dwóch braci i siostrę. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Chmielniku w latach 1947–1954, potem w latach 1954–1957 uczył się w szkole zawodowej w Rzeszowie. Odkrywając swoje powołanie kapłańskie, w latach 1959–1963 przebywał w postulacie i w nowicjacie, a także jakiś czas w junioracie Zgromadzenia św. Michała Archanioła – wspominał bp Ignacy. Później ich drogi zeszły się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym we Wrocławiu w 1963 r. Święcenia zmarły kapłan przyjął 21 czerwca 1969 r. w Bolesławcu, a nie – jak jego kolega biskup – we Wrocławiu. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy (1969–1972), św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej (1972–1974), św. Karola Boromeusza w Wołowie (1974–1977), św. Mikołaja w Świebodzicach (1977–1978) i św. Antoniego Padewskiego w Gądkowicach (1978–1980). Proboszczował natomiast w trzech parafiach: św. Marii Magdaleny w Wójtowicach (1980–1995), św. Wawrzyńca w Budzowie (1995–1997) i św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślężą (2003–2015). Następnie przeszedł w stan spoczynku.