Opłatek oświatowej rodziny

Agnieszka Olipra Agnieszka Olipra

dodane 11.01.2019 11:10

Noworoczne spotkanie katechetów 10 stycznia zgromadziło w Świdnickiej Kurii Biskupiej nauczycieli religii oraz osoby związane z oświatą.

Katecheci mają swoje troski i nadzieje Katecheci mają swoje troski i nadzieje
Agnieszka Dochniak/ Foto Gość

Podczas powitania ks. dr Marek Korgul, dyrektor Wydziału Katechetycznego ŚKB, mówił o idei oświatowego opłatka.

- Pielęgnujemy nasze polskie tradycje, bo one nam przypominają, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne, jakie są nasze korzenie, z których wyrastamy. A widzimy, że rzeczywistość zmierza w tę stronę, by święta Bożego Narodzenia były świętami grudniowymi, bez Jezusa, a życzenia bez opłatka, bez modlitwy. A to wszystko w imię tolerancji i szacunku dla innych. Chciałoby się zapytać, co w takim razie świętować i po co? - stwierdził ks. Korgul.

Dzieci z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy, dzięki pantomimie przeniosły zebranych do czasów św. Franciszka. Pokazały, jak święty z Asyżu urządził pierwsze jasełka i jak wpłynęły one na okolicznych mieszkańców.

Obecny na spotkaniu bp Ignacy Dec mówił o odnalezieniu w życiu prawdziwego szczęścia – Boga.

- Jezus przyszedł na ten świat, żeby nam pokazać, że najważniejsza jest miłość. Naśladując Go, powinniśmy stawać się darem, być dla siebie sługami - zachęcał biskup świdnicki.

Życzył katechetom, by nigdy nie tracili z oczu Jezusa. By przekazywali młodym ludziom wartości, które On przyniósł na ziemię: prawdę, dobroć, uczciwość, prawdomówność, serdeczność. One pozwalają wzrastać w człowieczeństwie, dzięki nim można godnie przeżyć życie.

Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem był też czas na rozmowy przy świątecznym stole.

Tego dnia w kurii spotkało się ok. 60 osób. Obok katechetów i dyrektorów placówek oświatowych obecni byli również przedstawiciele organów prowadzących oraz wizytatorki Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

W roku szkolnym 2018/2019 w diecezji świdnickiej pracuje 420 katechetów. Są wśród nich osoby świeckie i duchowne: księża, zakonnicy i zakonnice.