Na drodze trzech ślubów

Agnieszka Dochniak

|

Gość Świdnicki 6/2019

dodane 07.02.2019 00:00

Nie mają własnej rodziny, żadnej własności, swoje decyzje podporządkowują woli przełożonych, a jednocześnie jest w nich radość i wdzięczność Bogu za dar powołania.

Siostry zakonne podczas odnowienia ślubów. Siostry zakonne podczas odnowienia ślubów.
Agnieszka Dochniak /foto gość

Osoby życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca 2 lutego w katedrze świdnickiej świętowały, a zarazem dziękowały za łaskę konsekracji. – Wszyscy byli zdziwieni, że Bóg mnie powołał – wspominała s. Blanka, franciszkanka szpitalna z Ludwikowic.

Jest pomocą nauczyciela w szkole specjalnej. – Bóg sprawia, że człowiek budzi się rano i ma ochotę trwać w tym dalej. Dzięki Jego łasce jesteśmy w stanie wytrwać w gorszych i lepszych dniach – z wdzięcznością mówiła franciszkanka. Biskup Ignacy Dec podczas homilii podkreślił wartość osób konsekrowanych dla całej wspólnoty. – Kościół zawsze doceniał i docenia życie według trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nazywani jesteście kwiatem w Bożym ogrodzie. Przez waszą modlitwę i posługę miłości czynicie owocne apostolstwo całego Kościoła – mówił ordynariusz świdnicki. Życzył zgromadzonym radości i duchowego polotu. Dziękował również za różnorodną posługę. – Jestem wam wdzięczny przede wszystkim za modlitwę. Ojcom za posługę w konfesjonale, opiekę nad wiernymi, prowadzenie kilku san- ktuariów w naszej diecezji. Siostrom za wieloraką wytrwałą służbę. Pracujecie jako katechetki, zakrystianki, organistki, w szpitalach, szkołach, domach dziecka, domach pomocy społecznej – wymieniał bp Dec. Wszyscy wierni podczas liturgii odnowili przyrzeczenia chrzcielne, zakonnicy i zakonnice natomiast swoje śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W ich imieniu biskupowi świdnickiemu podziękował o. Radosław Zięzio. Zwracając się do braci i sióstr, zachęcał do wzajemnego wsparcia. – Módlmy się nawzajem za siebie, abyśmy wytrwali w misji i w gorliwym posługiwaniu dla tego Kościoła – mówił sercanin biały. Ofiary złożone tego dnia trafią do zakonów kontemplacyjnych sióstr klarysek w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich. – Naszym głównym charyzmatem jest nieustanna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Modlimy się za Kościół, świat i za ludzi, którzy przynoszą intencję – wyjaśniła s. Maria Weronika, klaryska z Kłodzka. – Powołanie jest szczególnym darem wybrania, zrozumienia ślubów zakonnych. Jestem wdzięczna Panu za łaski, które daje każdego dnia. Za to, że jesteśmy gotowe służyć i być otwarte na człowieka w różnych wymiarach – dodała klaryska. Uroczystości zakończyło spotkanie w Świdnickiej Kurii Biskupiej.