Pieniądze rozdane. Katedra bez dotacji

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

dodane 19.02.2019 12:31

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu w programie ochrony zabytków. Wśród obiektów są kościoły w diecezji świdnickiej. Niestety bez tego najważniejszego.

Jeśli nie znajdą się pieniądze na dalszy remont wnętrza katedry, trzeba będzie rozłożyć kosztowne rusztowania Jeśli nie znajdą się pieniądze na dalszy remont wnętrza katedry, trzeba będzie rozłożyć kosztowne rusztowania
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

W Dzierżoniowie pieniądze z ministerstwa otrzyma tylko kościół pw. św. Jerzego (XIII w.) na prace konserwatorskie elewacji płd. (310 tys. zł).

W kłodzkim powiecie najwięcej, bo aż 1,35 mln zł, dostała parafia pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach na ratowniczą rekonstrukcję tynków wraz z pracami konserwatorskimi kamieniarki części środkowej wschodniej elewacji. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Wilkanowie na konserwację ołtarza głównego (1736 r.) dostała 240 tys. zł. W Dusznikach-Zdroju natomiast kościół Świętych Piotra i Pawła na odwodnienie przy północnej ścianie kościoła oraz remont elewacji frontowej i elewacji wieży otrzyma 450 tys. zł.

W powiecie świdnickim 90 tys. zł dostanie parafia pw. św. Bartłomieja w Modliszowie na konserwację malowideł ściennych. Strzegomska bazylika - 1,03 mln zł na konserwację XVI i XVII-wiecznych epitafiów, wmurowanych w elewację kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła i 140 tys. zł na renowację średniowiecznych miejskich murów obronnych (XIII w.), a 50 tys. zł otrzyma parafia św. Mikołaja w Świebodzicach na odnowienie cynowego sarkofagu Jana Henryka I Hochberga (XVII w.). Taką samą kwotę otrzyma parafia w Jaroszowie na remont elewacji XV-wiecznego kościoła w Rusku. Dotacji nie otrzymała parafia katedralna mimo że prace są kontynuacją wcześniej rozpoczętej naprawy i konserwacji elewacji prezbiterium (więcej).

W wałbrzyskim powiecie po 100 tys. zł dostały: parafia pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej na wymianę kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji pionowej oraz wykonanie drenażu i kościół pw. św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach na remont elewacji i izolację pionową.

W powiecie ząbkowickim natomiast także tylko kilku parafiom udało się otrzymać dotacje. W samych Ząbkowicach ponad 300 tys. zł otrzymała parafia pw. św. Anny na remont elewacji. Nieco mniej, bo 240 tys. zł dostaną redemptoryści z Barda na kontynuację konserwacji ołtarza głównego (1715 r.) z figurą NMP Bardzkiej i obrazem M. Willmanna. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim otrzyma natomiast 120 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej (pocz. XVIII w.) i 100 tys. zł na ołtarz św. Bernarda (pocz. XVIII w.) w pocysterskim kościele. Również parafii w Budzowie przyznano 50 tys. zł na konserwację rzeźb i architektury zwieńczenia barokowego ołtarza głównego. Ministerialne pieniądze nie trafią tu natomiast do świątyni ząbkowickich klarysek, czy kościołów, m.in. w Olbrachcicach, Złotym Stoku, Doboszowicach, Byczeniu, Przedborowej i Rudnicy.

Przypominamy, że odwołania można składać do 28 lutego, ministerstwo zarezerwowało dla zadań rozpatrywanych w trybie odwoławczym ponad 14,5 mln zł.