Modlitwa i post w intencji ofiar pedofilii. Jak to wygląda w diecezji świdnickiej?

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

dodane 08.03.2019 06:33

W związku z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski bp Ignacy Dec zaapelował, by pierwszy piątek Wielkiego Postu był czasem modlitwy i postu wynagradzających za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Biskup Ignacy Dec w czasie zeszłorocznej Drogi Krzyżowej w intencji ofiar nadużyć Biskup Ignacy Dec w czasie zeszłorocznej Drogi Krzyżowej w intencji ofiar nadużyć
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

W piątek 8 marca o 17.00 bp Ignacy weźmie udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w świdnickiej katedrze, na którą zaprasza wszystkich wiernych miasta i okolicy. Zachęca też, by w pozostałych miejscowościach zorganizowano wspólną modlitwę w tej intencji.

O to, czy problem istnieje w diecezji świdnickiej, zapytaliśmy ks. Daniela Marcinkiewicza, rzecznika Świdnickiej Kurii Biskupiej.

- Jak do tej pory, nie zarejestrowaliśmy żadnego przypadku, w którym zapadłby wyrok sądu powszechnego skazujący jakiegokolwiek duchownego naszej diecezji o czyny o charakterze seksualnym przeciwko małoletnim. Przypadki, którymi posługują się niektóre media, dotyczą spraw przeciwko duchownym sprzed lat, nie należącym do naszej diecezji. Żadnemu z naszych duchownych od początku istnienia diecezji, czyli od 15 lat, nie udowodniono żadnych zarzutów o takie czyny - wyjaśnia.

Dodaje, że we wszystkich ujawnionych w ostatnich latach przypadkach podejrzeń wobec kilku naszych duchownych prowadzone są stosowne postępowania przez państwowe organy ścigania.

Zwraca też uwagę na natychmiastowe działanie biskupa w sytuacjach ewentualnych podejrzeń.

- Każde tego typu zgłoszenie spotyka się ze szczególną uwagą biskupa świdnickiego. W trybie natychmiastowym podejmowane są stosowne środki zapobiegawcze (m.in. oddalenie podejrzewanego duchownego od pracy z małoletnimi) oraz zarządzone zostają wstępne dochodzenia (śledztwa) nakazane przez aktualne prawo kościelne (normy wydane przez Kongregację Nauki Wiary i wytyczne Konferencji Episkopatu Polski) - podkreśla.

W diecezji wyznaczony jest także delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży. - Moim pierwszorzędnym zadaniem jest przyjmowanie oficjalnych zgłoszeń w przypadku podejrzeń wobec duchownych naszej diecezji o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu wobec niepełnoletnich. W pojedynczych przypadkach biskup może powierzać delegatowi przeprowadzenie wstępnego dochodzenia kanonicznego w tych sprawach.

Do prowadzącego śledztwo należy wówczas zebranie wszelkiego rodzaju świadectw i elementów oraz zabezpieczenie środków dowodowych, które posłużyć mogą dla rozpoznania zasadności zgłoszenia, rodzaju czynów przypisywanych duchownemu i będą podstawą do podjęcia dalszych kroków wobec podejrzewanego duchownego (postawienia zarzutów lub uznania niewinności). Wszystko to oczywiście w uznaniu kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, która informowana jest o każdej tego typu sprawie i która zarządza odpowiednie kroki w przypadku stwierdzenia prawdziwości stawianych zarzutów - wyjaśnia ks. Włodzimierz Binkowski, powołany przez bp. Deca na delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Są również księża, by w razie potrzeby przeciwdziałać. - Kilkakrotnie proszony byłem o poinformowanie duchownych naszej diecezji o aktualnym stanie prawnym w tej materii oraz procedurach, które podejmowane są w przypadku oskarżeń duchownych lub innych pracowników kościelnych o takie czyny. Od kilku lat podejmuję ten temat w ramach zajęć z prawa kanonicznego z klerykami naszego seminarium oraz studentami zaocznymi. Planowane są kolejne spotkania w tej sprawie (np. wszystkimi katechetami naszej diecezji) - wyjaśnia ks. Binkowski.

Dodaje, że poza pomocą prawną jest również możliwość uzyskania pomocy duchowej. - Oprócz delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży biskup świdnicki powołał również duszpasterza ds. ochrony dzieci i młodzieży, który ma służyć duchowym wsparciem dla ofiar i ich bliskich, jak również parafii i wspólnot, które dotknięte zostają przez tego typu karygodne czyny. Jest nim ks. Krzysztof Iwaniszyn - mówi, dodając, że biskup powołał w tamtym roku specjalny zespół, który - po odbyciu odpowiedniego szkolenia na początku tego roku - podejmuje pierwsze prace w celu przygotowania specjalnego „kodeksu zachowań”, do którego zachowania będą w przyszłości zobowiązani wszyscy (duchowni i świeccy), którzy podejmują jakąkolwiek posługę w naszej diecezji wobec dzieci i młodzieży.

Aktualne dane kontaktowe do delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, który może przyjąć takie zgłoszenie, znajdują się na oficjalnej stronie internetowej diecezji świdnickiej (www.diecezja.swidnica.pl, w zakładce „Kontakt”).