Pięćdziesiętnica Odnowy w Duchu Świętym w Ząbkowicach Śl.

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

dodane 10.06.2019 15:27

Godziny adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólna Eucharystia i modlitwa o wylanie Ducha Świętego ściągnęły do kościoła pw. św. Anny tłumy.

Biskupa i zgromadzoną wspólnotę powitał ks. Krzysztof Herbut, proboszcz parafii i diecezjalny asystent Odnowy w Duchu Świętym. Biskupa i zgromadzoną wspólnotę powitał ks. Krzysztof Herbut, proboszcz parafii i diecezjalny asystent Odnowy w Duchu Świętym.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Do modlitwy w wigilię uroczystości zaprosił członków charyzmatycznej wspólnoty ks. Krzysztof Herbut, diecezjalny asystent. – Tematem naszego czuwania jest prawda, która wyzwala. A jest ona taka, że Bóg jest obecny w Eucharystii. My w tę prawdę gorąco wierzymy, a jednocześnie wiemy, że ta prawda przyjęta sercem uczyni nas godnymi i wolnymi dziećmi Boga. Dzieci Boga to dzieci prawdy. Proszę więc księdza biskupa, by się modlił za każdego z nas, nasze wspólnoty, parafie i całą diecezję, by każde jej serce było wolne w Bożej prawdzie – wprowadzał w Eucharystię.

Mszy św. przewodniczył bp Ignacy, który w homilii przypomniał, kto jest źródłem tej prawdy. – Duch Święty działa w każdym człowieku inaczej. On jest jeden i nam udziela różnych darów i to jest wielka tajemnica. Duch Święty prowadzi nas do prawdy, dzięki Niemu odczytujemy prawdę. Obrona prawdy też wymaga wsparcia Ducha Świętego – mówił biskup.

Podkreślił również moc Kościoła w Duchu Świętym. – Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego i żadna siła go nie pokona. Tyle było prób w dziejach Kościoła i tyle jeszcze będzie. Ktokolwiek podniesie rękę na to dzieło, które prowadzi Duch Święty, to musi tę rękę opuścić. Dlatego trwamy w wierze, że jesteśmy we wspólnocie, której nikt nie pokona. W Kościele tkwi wielka moc, której źródłem jest Duch Święty – mówił.