Złoty jubileusz kapłaństwa bp. Ignacego Deca

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

dodane 23.06.2019 13:44

Mszą św. w katedrze i benefisem w sali teatralnej ośrodka kultury diecezja świdnicka uczciła 50. rocznicę święceń kapłańskich pierwszego biskupa.

Biskup i jego koledzy z seminarium otrzymali pamiątkowe krzyże. Biskup i jego koledzy z seminarium otrzymali pamiątkowe krzyże.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Uroczystej celebrze 22 czerwca przewodniczył jubilat, ale słowo Boże wygłosił bp Stefan Regmunt. Przypominając okoliczności święceń prezbiteratu bp. Ignacego, zwrócił uwagę na jego wierność służbie duszpasterskiej.

Podkreślił jego gorliwość w dzieleniu się słowem Bożym, służbę Kościołowi przez pracę naukową oraz posługę duszpasterską opartą na życiu duchowym. – Jubilat chętnie dzieli się słowem Bożym z innymi, wydał 50 tomów homilii i konferencji wygłoszonych od 1996 roku. (…) Trzeba podkreślić, że na każdym etapie życia kapłańskiego i pełnionych różnych funkcji w Kościele ks. biskup nigdy nie zrywał kontaktu z duszpasterstwem – mówił bp Regmunt.

Zauważył też, że to cecha nie tylko biskupa, ale całego rocznika. - Dzień 21 czerwca 1969 roku był w archidiecezji wrocławskiej dniem święceń kapłańskich 24 diakonów. Święceń udzielał abp Bolesław Kominek. Kandydatów do święceń przedstawiał ówczesny rektor seminarium bp Paweł Latusek. Ewenementem jest, że wszyscy wyświęceni wtedy kapłani wytrwali w kapłaństwie - podkreślał, kierując te słowa do zgromadzonych w katedrze kilku kolegów rocznikowych bp. Deca. Wszyscy oni po zakończeniu homilii otrzymali krzyże jubileuszowe, które uroczyście wręczył im abp Marian Gołębiewski. 

Na zakończenie liturgii przyszedł czas na życzenia. W imieniu duchowieństwa głos zabrał bp Adam Bałabuch, a po nim m.in. Michał Dworczyk i Aleksander Szwed, reprezentujący sejm i senat. Ten ostatni wręczył biskupowi odznaczenie Orła Senackiego Rzeczypospolitej Polskiej.

Druga część świętowania złotego jubileuszu kapłaństwa bp. Ignacego odbyła się w sali teatralnej ŚOK w godzinach popołudniowych. Wprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca "Krąg" biskup odpowiadał na pytania zadawane przez Zbigniewa Curyla i podzielone były na kilka bloków, dotykając kolejno okresu młodości, czasów seminaryjnych, wojska, lat kapłaństwa czy biskupstwa. Na ekranie natomiast wyświetlały się zdjęcia z młodości, które można zobaczyć w naszej galerii. Niebawem na naszej stronie internetowej pojawi się również nagranie z całego benefisu.