Dziękował za dar życia i powołania

Agnieszka Dochniak

|

Gość Świdnicki 27/2019

publikacja 04.07.2019 00:00

Wieloletni proboszcz w Nowej Rudzie-Słupcu ks. Jerzy Czernal obchodził 50. rocznicę święceń prezbiteratu. Towarzyszył mu kolega kursowy bp Ignacy Dec.

▲	Jubilat obecnie jest rezydentem w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. ▲ Jubilat obecnie jest rezydentem w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Agnieszka Dochniak /Foto Gość

W kościele pw. Katarzyny Aleksandryjskiej 23 czerwca zgromadzili się zaprzyjaźnieni księża, samorządowcy i parafianie, by świętować wraz z jubilatem. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem spod plebanii pod wodzą orkiestry górniczej i z towarzyszeniem pocztów sztandarowych oraz delegacji górników.

Podczas Mszy św. biskup świdnicki wspominał czasy seminaryjne. – Na pierwszym roku zamieszkaliśmy razem z klerykiem Jerzym i jeszcze dwoma innymi. To był pokój nr 92 we wschodnim skrzydle Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Spędziliśmy tam siedem lat. Dłużej niż zwykle trwała formacja, bo wzięli nas do wojska. Nie było łatwo. Podczas służby namawiano nas do porzucenia drogi kapłańskiej. Oferowano studia, bez egzaminu – przywoływał wydarzenia z lat 60. ubiegłego wieku biskup Dec.

Zarówno on, jak i obecny proboszcz ks. Krzysztof Iwaniszyn podkreślali skromność i wytrwałość w posłudze księdza prałata. – Zawsze spokojny i profesjonalny, służył w cichości. Głosił Jezusa mężnie i pokornie. Bardzo koleżeński, zawsze dotrzymywał słowa – opisywał jubilata kolega seminaryjny.

Ksiądz Jerzy Czernal przewodniczył tego dnia Eucharystii, a do zebranych skierował list. Sam, ze względu na wzruszenie, wypowiedział tylko kilka słów, dziękując wszystkim za obecność i zapraszając gości na posiłek.

Ksiądz Jerzy Czernal urodził się 20 listopada 1943 r. w Wierzchosławicach Tarnowskich jako drugi syn Stefanii i Michała. Jego ojciec w 1945 r. zginął z rąk ukraińskich bandytów. Chłopców wychowywała matka. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Tarnowie i zdaniu matury, 10 września 1962 r. przybył do wrocławskiego seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 r. w archikatedrze wrocławskiej. Jako wikariusz pracował m.in. w Jaworze, Wrocławiu, wałbrzyskim Szczawienku i w Lubiążu. W 1986 r. przybył do Nowej Rudy-Słupca, gdzie do 30 czerwca 2017 r. był proboszczem. Dbał o duchowy rozwój parafii i starał się o ratowanie lokalnych zabytków oraz odnowienie świątyń. Zainicjował zbiórki na obiady dla dzieci z ubogich rodzin oraz utworzył punkt charytatywny z ubraniami dla potrzebujących. Kościół nadał mu godności prałata i kanonika, a władze samorządowe – honorowy tytuł Zasłużony dla Miasta.