W 5 lat wybudowali kościół

Agnieszka Dochniak

|

Gość Świdnicki 27/2019

publikacja 04.07.2019 00:00

Tę wspólnotę na wałbrzyskim Podzamczu biskup legnicki erygował 28 czerwca 1994 r., a już 29 czerwca 1999 r. uroczyście poświęcił powstałą tu świątynię.

▲	To miejsce modlitwy dla 6,5 tys. parafian. ▲ To miejsce modlitwy dla 6,5 tys. parafian.
Agnieszka Dochniak /Foto Gość

Ze względu na szybki rozwój os. Podzamcze parafię Świętych Apostołów Piotra i Pawła wydzielono z ustanowionej w tej części miasta w 1981 r. parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Początkowo wierni modlili się w kaplicy. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. Piotr Śliwka.

Wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp Tadeusz Rybak 29 czerwca 1995 r. W akcie erekcyjnym czytamy, że „kamień węgielny stanowi cząstka z Grobu Pańskiego, przywieziona i ofiarowana przez ks. Juliana Źrałkę, (...) który Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Skoczowie 22 maja 1995 roku, oraz ziemia z Katynia przywieziona przez parafian”.

Do szybkiego wzniesienia świątyni przyczynili się parafianie zarówno przez wsparcie materialne, szczególnie ze strony śp. Ryszarda Króla wraz z żoną Janiną, jak też przez własną pracę.

– Budowa rozpoczęła się 24 kwietnia 1995 r. Wtedy ruszyły wykopy pod fundament. Ludzie się zmobilizowali i przychodzili pomagać. Rotacyjnie, kiedy kto mógł, w pomoc angażowało się ok. 50 osób. Główne roboty wykonywały firmy budowlane, a nami kierował parafianin Stanisław Roch – wspomina Waldemar Ryk, który od lat przewodniczy radzie parafialnej.

Kościół zbudowano na planie krzyża. Prezbiterium zdobi kilkumetrowy krzyż oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po obu stronach umieszczone są obrazy z wizerunkami patronów parafii. Świętych Piotra i Pawła uwieczniono również na witrażu na ścianie frontowej nad organami. W wieży znajdują się trzy dzwony: Piotr i Paweł, Maryja Bogarodzica oraz Jan Paweł II. W związku z jubileuszem 25. rocznicy powstania parafii w tym roku wymieniono tabernakulum, zainstalowano nowe sedilia (miejsca dla celebransa i służby liturgicznej) oraz ławy w prezbiterium, a także przeprowadzono renowację ogrodzenia. Do obchodów rocznicy ćwierćwiecza istnienia wspólnota przygotowywała się również duchowo. W czerwcu o. Piotr Paradowski OFM Conv głosił misje, a kilka miesięcy wcześniej ks. proboszcz Ryszard Szkoła ofiarował każdej rodzinie różaniec z Ziemi Świętej z prośbą o modlitwę w intencji dobrego przeżycia jubileuszu.

Od początku istnienia wspólnoty przez prawie 10 lat ukazywała się cotygodniowa gazetka „Wiadomości z parafii”. W ostatnich latach powstała większość grup modlitewnych i formacyjnych. Jak przyznaje proboszcz, to zasługa ks. Dominika Wargackiego, który przez 5 lat był tutaj wikariuszem. Grupa Biblijna rozważa słowo Boże, a Żywa Droga Krzyżowa – mękę Pańską. Działają Żywy Różaniec, Grupa o. Pio oraz schola dziecięca, śpiewająca przede wszystkim na Mszach św. dla dzieci, i chór parafialny. Przy ołtarzu służą ministranci, lektorzy, a wsparciem dla kapłanów są nadzwyczajni szafarze Komunii św. Przez 25 lat parafia wydała kilka powołań. Z Podzamcza pochodzą: śp. ks. Waldemar Ziębicki, ks. Krzysztof Iwaniszyn, o. Marek Ostrycharz CVD i br. Janusz Jaroszewski OFM Conv.

Obok uczestnictwa w nabożeństwach okresowych, tj. majowym i październikowym, fatimskim, pierwszych sobót czy czerwcowym, wierni parafii codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. odmawiają Różaniec, a co piątek odprawiają Drogę Krzyżową. Czciciele Bożego Miłosierdzia w każdy piątek modlą się koronką, a w środę odprawiana jest Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

Doroczny festyn parafialny to rodzinne święto sportu. Są konkurencje dla małżonków i dzieci oraz zabawy. Tradycją jest też uroczystość św. Mikołaja – parafia przygotowuje ok. 200 paczek dla dzieci.

Zapraszamy

ul. Podwale 2A 58-316 Wałbrzych tel. 74 840 21 61 www.parafia-walb-swap.pl Odpust: 29 czerwca Kancelaria parafialna: Czynna w poniedziałki i środy w godz. 16.00–17.00 oraz soboty w godz. 9.00–10.00 Porządek Mszy św.: w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30 i 18.00 (20.00 – w okresie wakacji); w dni powszednie: 9.00 i 18.00.