Rozmodlony w Duchu Kościół

ks. Przemysław Pojasek

|

Gość Świdnicki 31/2019

publikacja 01.08.2019 00:00

Nowy proboszcz przeniósł tutaj z poprzedniej wspólnoty Msze św. z modlitwą o uzdrowienie. Przyjeżdżają na nie tłumy.

Bryła świątyni. Bryła świątyni.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Tym, który aktualnie troszczy się o duchowy rozwój wiernych parafii pw. św. Anny, jest ks. Krzysztof Herbut, od roku proboszcz wspólnoty, który zastąpił ks. Mariana Mądrego, posługującego w Ząbkowicach Śląskich od 1999 roku. Odpowiedzialny w diecezji za Odnowę w Duchu Świętym robi wszystko, by i w prowadzonej przez siebie farze nie brakowało świeżości Trzeciej Osoby Boskiej.

– Chciałem nie tylko zadbać o remonty, które w wielu miejscach są tu jeszcze potrzebne, ale przede wszystkim zatroszczyć się o ducha mieszkańców Ząbkowic Śląskich. Kilka inicjatyw, które podjąłem w poprzedniej parafii, przeniosłem także tutaj. Jedną z nich są Msze św. z modlitwą o uzdrowienie w pierwszy poniedziałek miesiąca, na które przyjeżdżają ludzie nie tylko z całej diecezji, ale i spoza jej granic. To piękny obraz rozmodlonego w Duchu Świętym Kościoła – mówi ks. Herbut.

Troskę proboszcza i parafian widać również po murach gotyckiego kościoła. Wzniesiony w połowie XIV w., tuż po lokacji miasta, został zniszczony przez husytów w kwietniu 1428 roku. Podczas odbudowy świątyni do starego prezbiterium dobudowano nową nawę główną, nawy boczne oraz dwie boczne kaplice. Prace zostały ukończone w 1453 roku. Przy restauracji świątyni w latach 1547–1562 ponownie zasklepiono prezbiterium. Ostatniej przebudowy dokonano w XIX wieku. Obecnie jest to kościół trzynawowy z wydzielonym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Wnętrze dopełniają: rzeźba św. Anny Samotrzeciej z 1493 r., nagrobek księcia Karola I z Ziębic i jego żony Anny z Żagania, Pieta z XV w. oraz rzeźbiona w piaskowcu ambona z 1619 roku.

W parafii działają: schola dziecięca i młodzieżowa, służba liturgiczna, Eucharystyczny Ruch Młodych, oaza młodzieżowa, Żywy Różaniec, Trzeci Zakon św. Franciszka, Poradnictwo Małżeńskie, Grupa Charytatywna, Koło Przyjaciół Radia Maryja czy Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. W ostatnich miesiącach przeprowadzono tu Seminarium Odnowy Wiary, którego owocem są wtorkowe spotkania mniejszej grupy na wspólnym uwielbieniu. Nie brakuje też tradycyjnych nabożeństw i modlitw za wstawiennictwem świętych i błogosławionych.

Do parafii należą także dwa kościoły pomocnicze. Pierwszy – pw. św. Józefa Oblubieńca – wzniesiony w latach 1867–1868 w stylu neogotyckim, którym opiekują się bonifratrzy. Drugi – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wzniesiony w XIV w. przez dominikanów, znajduje się przy klasztorze sióstr mniszek klarysek od Wieczystej Adoracji. Obecny kształt świątyni pochodzi z 1698 r. i jest uważany za najwcześniejszy na Śląsku przykład ścienno-filarowej hali z emporami, orientowany. Wspólnym staraniem parafii i zgromadzeń zakonnych oba obiekty sakralne są na bieżąco remontowane i odnawiane.

Odnawia się również wspólnota. – Widać zmiany. Rok to zbyt krótko, by je oceniać, dlatego wierni wciąż przyglądają się i wyrabiają sobie własne zdanie. Tłumy przybywających do naszej świątyni budzą ciekawość, a ta zachęca do odwiedzenia Bożego domu. I, miejmy nadzieję, do pozostania w nim na dłużej – uśmiecha się pani Elżbieta, jedna z zaangażowanych parafianek.

Zapraszamy

ul. św. Wojciecha 12, 57-200 Ząbkowice Śl. tel. (74) 815 14 71 www.swannazabkowice.cba.pl Odpust: 26 lipca. Kancelaria parafialna: wtorek, czwartek 16.00–17.00, sobota: 9.00–11.00. Porządek Mszy św.: niedziele i święta: 7, 8.30, 9.30, 10.45, 12, 18; dni powszednie: 7, 7.30, 18.