Na klasztornym wzgórzu

Agnieszka Dochniak

|

Gość Świdnicki 32/2019

publikacja 08.08.2019 00:00

Jedno z niewielkich wzniesień w podżarowskiej wsi przez wieki było miejscem życia cystersów. Świątynia romańska powstała jednak, zanim przybyli tu mnisi.

Na klasztornym wzgórzu Agnieszka Dochniak /Foto Gość

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (na zdjęciu) to jeden z nielicznych i najstarszych obiektów romańskich na Dolnym Śląsku. Wzniesiono go w latach 1230–1250, najprawdopodobniej z fundacji śląskiego rodu Wierzbnów. Z tej rodziny pochodził m.in. Henryk z Wierzbnej – biskup wrocławski, który na początku XIII w. sprawnie i energicznie zarządzał Kościołem na tych terenach.

Ciekawostką architektoniczną romańskiej świątyni są dwie wieże usytuowane od zachodu. U ich stóp znajdują się płyty nagrobne oraz barokowe epitafium. Wnętrze kościoła zdobią średniowieczne freski, odsłonięte przy okazji konserwacji przeprowadzonej w latach 60. XX w. Polichromie przedstawiają ojców Kościoła i ewangelistów. W centralnej części ołtarza znajduje się obraz Matki Bożej Wierzbiańskiej. W niemieckich czasach otoczony był kultem, a do świątyni przybywały pielgrzymki. Ze względu na uszkodzenia konstrukcji świątyni, tj. pęknięcia łuków, obecnie jest ona niedostępna dla wiernych. Dla zachowania romańskiej perły architektury potrzebne są kwoty daleko przekraczające możliwości parafii.

Od XIV do XIX wieku w miejscowości obecni byli cystersi, którzy mieli tutaj swój folwark. Do dzisiaj zachowały się jedynie ruiny zespołu klasztorno-pałacowego. Pod koniec XVII w. powstał tu przeorat. Powiększyła się wspólnota braci mieszkających na stałe w Wierzbnej. Ze względu na dobry klimat, by podreperować zdrowie, przyjeżdżali tutaj też mnisi z innych klasztorów. Wtedy rozbudowano mały romański kościół, dostawiając do niego na początku XVII w. poprzecznie wielką nawę. Na zewnątrz bryła nie ma żadnych cech dekoracyjnych. Wnętrze urządzono w stylu barokowym. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający koronację NMP. Przez długi czas uważano, że autorem dzieła jest Michael Willmann. Współcześni badacze jednak twierdzą, że obraz namalował wnuk artysty – Georg Wilhelm Neunhertz. W ołtarzu znajdują się również figury św. Benedykta, św. Bernarda z Clairvaux oraz świętych Piotra i Pawła. Na uwagę zasługują dwudziestogłosowe organy pochodzące z lat 60. XIX w. Wykonała je wrocławska firma organmistrzowska Müller-Ackermann. Wymagają one pilnego remontu, na który zbierane są fundusze. W zeszłym roku po raz pierwszy parafianie zorganizowali festyn pn. „Cysterskie granie”, by wspomóc przywrócenie świetności zabytkowemu instrumentowi.

Do parafii należy 10 miejscowości. Oprócz Wierzbnej także: Bagieniec, Bolesławice, Bożanów, Kalno, Nowice, Sulisławice, Tomkowa, Wiśniowa i Wostówka. Jedyny kościół filialny jest w Bolesławicach. Za patronkę ma św. Jadwigę Śląską. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1318 roku. Obecny murowany kościół powstał na początku XVI w. Budowla jest jednonawowa, z kwadratowym prezbiterium i zachodnią wieżą. Zarówno w Wierzbnej, jak i Bolesławicach znajdują się cmentarze parafialne. Wspólnota parafialna liczy niespełna 3 tys. osób. Wierni gromadzą się w Żywym Różańcu, Apostolstwie Szkaplerza Świętego i scholi. Jest kilkunastoosobowa służba liturgiczna i nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Obecny proboszcz ks. Tadeusz Fuksa jest 16. z kolei włodarzem po wojnie. Z wdzięcznością wspomina poprzednika ks. Andrzeja Walowa, który przez 20 lat posługi dbał o substancję materialną kościoła. Nowe poszycie dachowe, odnowienie bocznych ołtarzy, chrzcielnicy i ambony, nowe oświetlenie i nagłośnienie, wymiana okien witrażowych, zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła – to zasługa jego i parafian.

Zapraszamy ul. Kościelna 6, 58–130 Wierzbna; tel. 74 857 02 26 Odpust: 15 sierpnia, 16 października w Bolesławicach Kancelaria parafialna: czynna w środę i piątek w godz. 19–20 Porządek Mszy Świętych W niedziele i święta o godz. 8 i 12, Bolesławice o godz. 10 W dni powszednie o godz. 18 (zimą 17), Bolesławice – czwartek o godz. 18.