Stąd bliżej do nieba

Agnieszka Dochniak

|

Gość Świdnicki 33/2019

publikacja 15.08.2019 00:00

Neogotycka świątynia ma jedną z najwyższych wież w Polsce. Z czterech tarasów widokowych można podziwiać Góry Sowie, Wzgórza Bielawskie i Masyw Ślęży.

◄	Największy w mieście kościół służy najliczniejszej wspólnocie parafialnej – mieszka tu 17 tys. osób. ◄ Największy w mieście kościół służy najliczniejszej wspólnocie parafialnej – mieszka tu 17 tys. osób.
Agnieszka Dochniak /Foto Gość

Wieża o wysokości 101 metrów została udostępniona turystom po remoncie wykonanym w 2007 roku. Po pokonaniu 300 schodów mogą oni oglądać panoramę miasta oraz okoliczne wzniesienia. Świątynia ma również imponujące rozmiary: 60 metrów długości i 20 metrów wysokości sklepienia.

Warto podkreślić, że powstała w ciągu zaledwie 8 lat (1868–1876). Kościół w 1892 roku konsekrował kard. Jerzy Kopp, biskup wrocławski.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie jest najstarszą w mieście i jedną z najstarszych w diecezji świdnickiej. Pierwszy kościół, który funkcjonował przez pół wieku, powstał tutaj w 1335 roku. Zezwolenie na budowę wydał biskup wrocławski Nanker (Jan Kołda herbu Oksza). Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1358 roku. Od 1530 do 1654 roku kościół był użytkowany przez protestantów. W 1864 roku ze względu na zły stan świątyni oraz wzrastającą liczbę wiernych dokonano rozbiórki pierwotnego kościoła. Na jego miejscu powstał obecny.

Wnętrze wyposażono w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym znajduje się obraz z 1913 roku przedstawiający scenę wniebowzięcia, a pod nim średniowieczna figura Maryi z Dzieciątkiem, czczona jako Matka Boża Bielawska. Po obu stronach umieszczono obrazy z wizerunkami św. Piotra i św. Pawła. Na kolumnach usytuowano figury apostołów.

Na terenie parafii znajduje się dom zgromadzenia sióstr augustianek, które prowadzą przedszkole. Księża odprawiają Msze św. w kaplicy sióstr oraz w kaplicy szpitalnej przy ul. Piastowskiej, gdzie posługują chorym sakramentami.

Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku powstał dom parafialny im. Jana Pawła II. Służył zarówno katechizacji dzieci i młodzieży, jak i wielu grupom parafialnym. Obecnie wierni gromadzą się w kilkunastu wspólnotach: Żywym Różańcu, chórze parafialnym, Ruchu Światło–Życie oraz Domowym Kościele, Odnowie w Duchu Świętym, Rodzinie Radia Maryja, Akcji Katolickiej, Towarzystwie Przyjaciół WSD, Mężczyznach św. Józefa, Apostolstwie Trzeźwości „Barnaba”. Wśród służby liturgicznej są młodzi ministranci i lektorzy, a także ojcowie ministranci. W parafii pomagają również nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Najmłodsi wierni działają w szkolnych kołach misyjnych, scholi dziecięcej i młodzieżowej, Eucharystycznym Ruchu Młodych. Miłośników dwóch kółek skupia grupa rowerowa Wiraż, która od kilkunastu lat organizuje pielgrzymki na Jasną Górę oraz do innych sanktuariów. Przy parafii działają świetlica środowiskowa dla dzieci, poradnia rodzinna oraz biblioteka parafialna.

Na szczególną uwagę zasługuje Parafialny Zespół Caritas, który codziennie wydaje ponad 100 paczek żywnościowych dla potrzebujących i prowadzi magazyn odzieżowy. Przez lata przy parafii działała również jadłodajnia. Działalność charytatywna wiąże się tu ściśle z kultem o. Pio, którego relikwie sprowadzono do bielawskiej świątyni. Unikatem są XIX-wieczne relikwie Drzewa Krzyża Świętego certyfikowane przez Watykan.

W latach 80. ówczesny proboszcz ks. Roman Biskup gromadził działaczy podziemia solidarnościowego. Później opiekunem Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Komitetu Obywatelskiego Solidarność był ks. Marian Kopko. Od ponad 20 lat proboszczem jest ks. prał. Stanisław Chomiak. Pełni on urząd kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej oraz jest dziekanem dekanatu Bielawa. W parafialnej posłudze duszpasterskiej pomaga mu pięciu współpracowników.

Zapraszamy

pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 1 58-260 Bielawa tel. 74 83 34 613 www.parafiabielawa.pl odpust – 15 sierpnia Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki w godz. 16–18 (tylko sprawy cmentarza parafialnego), w środy i czwartki w godz. 9–10 oraz 16–18, a także w piątki w godz. 16–18. Porządek Mszy św.: w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 18.00, szpital dolny (hospicjum) w sobotę o 15.00  w dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00, w kaplicy sióstr augustianek o 6.15