Kościół a media

Agnieszka Olipra

|

Gość Świdnicki 50/2019

publikacja 12.12.2019 00:00

O ewangelizowaniu przez środki społecznego przekazu mówił 6 grudnia w Świdnicy Maciej Rajfur, nasz redakcyjny kolega z wrocławskiego „Gościa Niedzielnego”.

▲	Maciej Rajfur jest dziennikarzem GN  od 5 lat. ▲ Maciej Rajfur jest dziennikarzem GN od 5 lat.
agnieszka olipra /foto gość

Ze swej natury zadaniem Kościoła powszechnego jest głoszenie na jak największą skalę nauki Jezusa Chrystusa, doprowadzenie wszystkich ludzi do zbawienia, nawrócenie grzeszników poprzez ziemską posługę.

Aby skutecznie realizować swoje założenia i spełniać rolę, jaką postawił przed nim sam Chrystus, Kościół niezaprzeczalnie musi korzystać ze środków masowego przekazu – stwierdził dziennikarz.

Podczas spotkania zwrócił on uwagę na konieczność odnalezienia się wspólnoty wiernych w realiach przemian społecznych, jakie dokonują się pod wpływem rozwoju mediów.

– Ogromny progres w tej dziedzinie w ciągu ostatnich 100 lat wpłynął praktycznie na każdą dziedzinę życia człowieka. Największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, jaką jest Kościół katolicki, siłą rzeczy musi mieć realny wpływ na mass media. Katolicy bowiem stanowią obecnie prawie jedną czwartą część ludności świata. Kościół stoi przed trudnym zadaniem wpisania zupełnie nowych cyfrowych, elektronicznych, mobilnych realiów w katolicką naukę. Ale i odwrotnie – pogodzenia własnej religijnej doktryny z tym innowacyjnym realnym światem – mówił M. Rajfur.

Podkreślił, że Kościół stoi przed bezwzględną koniecznością umiejętnego posługiwania się narzędziami medialnymi. W tej sferze bowiem rozgrywa się walka o pozycję, o autorytet, o to, kto ma rację, kto mówi prawdę i komu wierzyć. To tu może skutecznie rozbrzmiewać doktryna chrześcijańska, która w wielu środkach społecznego przekazu ukazywana jest jako przestarzała i zaściankowa. Media pozwalają ponadto propagować treści ewangeliczne w globalny sposób.

– Kościół stoi przed wyzwaniem ciągłego modyfikowania sposobu przekazu ponadczasowych treści, bo przecież oferuje człowiekowi sensowną, wartą fatygi propozycję stylu życia. Musi jednak przy tym uważać, aby nie wypaczyć sensu swojego przekazu, który powinien pozostać na zawsze niezmienny, oparty na autentycznych wartościach, trwałych fundamentach – przestrzegał dziennikarz.

Wykład z cyklu „Horyzonty wiary” odbył się w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej przy ul. Budowlanej.