Czczą patrona nie tylko 6 grudnia

Agnieszka Olipra

|

Gość Świdnicki 50/2019

publikacja 12.12.2019 00:00

Ulubiony święty wszystkich dzieci przychodzi do małych parafian w dniu odpustu. Zdarza się też, że latem.

◄	Świątynia służy ponad 6 tys. wiernych. ◄ Świątynia służy ponad 6 tys. wiernych.
Agnieszka Olipra /Foto Gość

Na początku września biskup z Myry rozdawał upominki podczas festynu dla dzieci zorganizowanego pod hasłem „Szczęśliwe dziecko św. Mikołaja”.

Konkurs plastyczny, występy wokalno-taneczne, gry i zabawy grupowe i indywidualne, loteria fantowa oraz kuchnia polowa i grill cieszyły małych i dużych parafian. W 2018 roku świętowanie odpustu i prezenty od patrona poprzedził tydzień zajęć, podczas których można było lepiej poznać postać św. Mikołaja. Jego renesansowa figura znajduje się po prawej stronie głównego ołtarza.

Kościół św. Mikołaja jest jedną z najstarszych budowli w mieście. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku. Budowla została konsekrowana przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca w 1228 roku. Niektórzy historycy powątpiewają jednak w autentyczność dokumentu zawierającego tę informację. Pierwszą przebudowę, ze stylu romańskiego na styl gotycki, kościół przeszedł w roku 1450. Wieki XVI i XVII przyniosły wzrost liczby protestantów. Początkowo zarówno luteranie, jak i katolicy odprawiali w kościele swoje nabożeństwa. Jednakże z biegiem czasu przewaga protestantów w mieście na tyle wzrosła, że wypędzono z niego katolickiego proboszcza. Zanim na mocy pokoju westfalskiego kościół zwrócono katolickim władzom, został on w roku 1616 przebudowany dla potrzeb protestantów. Dużą rolę w krzewieniu protestantyzmu na świebodzickiej ziemi odegrali Hochbergowie, właściciele miasta, którzy także dokonali konwersji. Najbardziej tragiczną datą dla kościoła był rok 1774, kiedy to pożar strawił niemal całą budowlę. Z kataklizmu ocalały jedynie prezbiterium z przełomu wieków XIII i XIV oraz gotycka wieża zachodnia. Kościół odbudowano w 1811 roku. Z tego okresu pochodzi przylegająca do południowej ściany prezbiterium kaplica grobowa Hochbergów, gdzie chowano katolickich członków rodziny będącej właścicielem zamku Książ. Posiada ona osobne wejście, nad którym widnieje herb Hochbergów.

Na terenie parafii znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Siostry Szkolne de Notre Dame. Zapewniana jest w nim całodobowa opieka dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Siostry wraz z podopiecznymi uczestniczą w parafialnych uroczystościach, procesji Bożego Ciała czy Orszaku Trzech Króli. Kiedyś posługiwały także w kościele. Drugą placówką, w której duchowni są kapelanami, jest szpital wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Kapłan chodzi z posługą do chorych dwa razy w tygodniu, natomiast w soboty na terenie placówki odprawiana jest Msza Święta.

Kościół jest miejscem, gdzie odbywają się miejskie uroczystości patriotyczne. 11 listopada po Mszy św. z udziałem pocztów sztandarowych uczestnicy składają kwiaty pod tablicą poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, która została wmurowana w ścianę świątyni w 70. rocznicę powstania II Rzeczypospolitej.

W parafii działa kilka grup: rada parafialna, Akcja Katolicka, Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, służba liturgiczna, schole dziecięca i młodzieżowa. Grupa modlitewno-pielgrzymkowa spotyka się raz w miesiącu. Stanowi trzon wyjazdów parafialnych, w których uczestniczą wszyscy chętni. W ostatnim czasie pielgrzymowano do: Częstochowy, Głuchołaz, Piekar Śląskich i Rokitna. W planach na początek przyszłego roku jest wyjazd do Ziemi Świętej. Parafialny oddział Caritas pomaga wielu potrzebującym. Z programu Spiżarnia Caritas korzysta 140 osób, a z żywności pochodzącej ze sklepów Biedronka dystrybuowanej przy parafii trzy razy w tygodniu – około 90.

Miesięcznik parafialny pt. „Głos św. Mikołaja” trzy lata temu zainicjował obecny włodarz parafii – ks. Józef Siemasz. Łączy on obowiązki proboszcza, dziekana, przewodniczącego zarządu fundacji św. Stanisława oraz dyrektora Wydziału Gospodarczego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Zapraszamy

Plac Kościelny 2 58-160 Świebodzice www.swmikolajswiebodzice.pl

Odpust: 6 grudnia

Kancelaria parafialna: wtorki 16.00–17.00, czwartki 16.00–17.00 i soboty 10.00–12.00

Porządek Mszy św.: niedziela i święta: 7.30, 9.00, 10.15 (dla dzieci), 11.30 (dla młodzieży), 13.00 Suma, 18.00

dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00