Jedyna taka w Polsce

ks. Przemysław Pojasek

|

Gość Świdnicki 1/2020

publikacja 02.01.2020 00:00

Wybór patronatu nad kościołem to wyraz wdzięczności za kanonizację jezuickiego teologa i kaznodziei.

Świątynia umiejscowiona jest w centralnym punkcie wsi. Świątynia umiejscowiona jest w centralnym punkcie wsi.
Ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Parafia we Włodowicach jako jedyna w Polsce nosi imię św. Piotra Kanizjusza. – Kiedy w 1925 r. papież Pius XI ogłosił Pietera de Hondt świętym i doktorem Kościoła, Niemcy chcieli go uczcić i nadali jego imię tworzącej się kilka lat parafii. Trzeba bowiem wiedzieć, że przez większość swych dziejów Włodowice należały do parafii w Nowej Rudzie. Po I wojnie światowej pojawiły się jednak okoliczności, które przekonały mieszkańców o potrzebie wzniesienia własnej świątyni. Pomysłodawcą był proboszcz noworudzki ks. Georg Wache, wsparły go włodowickie siostry marianki, które liczyły na pełniejszą opiekę duszpasterską. Do II wojny światowej nie była to jednak jedyna parafia pod tym wezwaniem na Dolnym Śląsku. To samo imię nosił wrocławski kościół, który później prawdopodobnie został zlikwidowany, a w jego miejscu Niemcy wybudowali lotnisko – wyjaśnia ks. Jarosław Genibor, proboszcz.

Choć parafia jest niewielka, to jej mieszkańcy są bardzo aktywni. Dzięki temu powstała już niejedna książka opisująca historię miejscowości. W jednej z nich dowiadujemy się m.in., że „wielkim ofiarodawcą na potrzeby powstającej świątyni był sołtys Włodowic Antoni Erber. Podarował pod budowę grunt leżący nad rzeką, w pobliżu klasztoru. Pozwolił też, aby tylna ściana świątyni opierała się o mur jego stodoły. Budowę rozpoczęto jesienią 1928 r., a zakończono późnym latem roku następnego. Wielka mobilizacja parafian, z których wielu uczestniczyło we wznoszeniu murów, oraz ofiarność, pozwoliły skończyć przedsięwzięcie. Kościół usytuowany w centrum wsi, obok klasztoru sióstr marianek, miał służyć przede wszystkim dziatwie szkolnej, ale korzystała z niego cała społeczność katolicka Włodowic. Jest to skromna w ozdobach jednonawowa budowla, utrzymana jednak w regionalnym stylu, z elementami neobarokowymi. Widać to w ukształtowaniu fasady głównej, gdzie dominują półkoliste łuki i której wyrazu dodaje esownicowo zakończony szczyt, a także w sygnaturce, zakończonej cebulastym hełmem. Ściany boczne świątyni są jeszcze skromniejsze – wyróżniają je tylko proste lizeny i zakończone półkoliście okna”.

Autor opisuje również wnętrze: „W momencie poświęcenia kościoła jego wnętrze otrzymało skromne wyposażenie. Ołtarz przyozdobiony był stojącymi po obu stronach tabernakulum figurami świętych: Elżbiety i Piotra Kanizjusza, patrona kościoła. Nad ołtarzem wisiał obraz przedstawiający Boga Ojca z kulą ziemską i Ducha Świętego (obraz nie zachował się). Po 1965 r. pojawił się wykonany przez Franciszka Blechingera ołtarz posoborowy. Pierwotny ołtarz wyniesiono do zakrystii. W 1987 r. zdekompletowany powrócił na swoje miejsce. Ściany boczne nawy zdobią rzeźby świętych: Jadwigi i Bonifacego, pochodzące z tego samego warsztatu rzeźbiarskiego co ołtarz i pozostałe rzeźby. Nad wejściem umieszczony jest drewniany chór. Najprawdopodobniej z kościoła Świętego Krzyża w Nowej Rudzie pochodzi dzwon na sygnaturce. Jest najstarszym elementem wyposażenia kościoła”. Do parafii należy również kościół filialny w Tłumaczowie pw. św. Piotra i św. Pawła zbudowany w stylu wczesnego baroku. Zaangażowanie wiernych dostrzega proboszcz, który prowadzi parafię od 2007 r. Wcześniej włodarzami po II wojnie światowej byli ks. Andrzej Augustyn i ks. Tadeusz Pita.

– W parafii działa kilka grup, ale na szczególną uwagę zasługują Domowy Kościół i Oaza Dzieci Bożych. To z naszej parafii pochodzi para diecezjalna kontynuatorów myśli ks. Franciszka Blachnickiego. Pan Tadeusz Bieda jest także współautorem wspomnianej książki i Litanii do św. Piotra Kanizjusza, która czeka na zatwierdzenie Świdnickiej Kurii Biskupiej. Chcemy w ten sposób wzbogacić kult naszego patrona, bo przecież jesteśmy jedyną taką parafią w Polsce – podkreśla ks. Jarosław.

Zapraszamy

Włodowice 28,
57-400 Nowa Ruda,
tel. (74) 872 19 05

Odpust: 21 grudnia (parafialny), Tłumaczów (29 czerwca)

Kancelaria parafialna: wtorek i piątek po Mszy św.

Porządek Mszy św.:
niedziele i święta: 9.00, 12.00, Tłumaczów – 10.30 święta zniesione: 18.00, Tłumaczów – 16.30
dni powszednie: poniedziałek, wtorek, piątek – 18.00, środa – 9.00, Tłumaczów: czwartek, sobota – 17.00