Udanin. VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

dodane 08.01.2020 13:31

W uroczystość Objawienia Pańskiego kilka zespołów spotkało się, by wspólnie kolędować w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej.

Jeden z zespołów biorących udział w przeglądzie. Jeden z zespołów biorących udział w przeglądzie.
Gmina Udanin

Przegląd poprzedziła Msza św. w intencji zespołów ludowych, biorących udział we wspólnym kolędowaniu, której przewodniczył ks. Marek Jodko, miejscowy proboszcz. Po niej głos zabrała Grażyna Teleszko, kierowniczka zespołu „Cicha Woda”, który był organizatorem spotkania.  

Wśród tegorocznych uczestników znaleźli się: solista Marcin Malinowski i zespoły: „Radośni” z Wróblowic,  „Woliborzanki” z Woliborza, „Szymanowianie” z Wiszni Małej, „Olszaniacy” z Olszan, „Podolanie” z Czerwonej Wody, „Kulinianie” z Kulina, „Demolo” z Wrocławia,  Zespół Folklorystyczny „Izerskie Bogdanki" oraz Zespół Śpiewaczy „Uciecho-wianki” z Uciechowa.

Nagrodzone zespoły otrzymały puchary ufundowane przez Wojciecha Płaziuka, wójta gminy Udanin, a po występach w Orszaku Trzech Króli wszyscy przeszli do świetlicy wiejskiej, gdzie czekał ciepły poczęstunek. Uhonorowany został także Jerzy Kulka za krzewienie kultury ludowej.