Świętowali 80. urodziny

ks. Przemysław Pojasek

|

Gość Świdnicki 3/2020

publikacja 16.01.2020 00:00

W uroczystość Objawienia Pańskiego dziękowali za osiem dekad życia byłego proboszcza ks. Ludwika Hawrylewicza.

▲	Jubilat w czasie Mszy Świętej. ▲ Jubilat w czasie Mszy Świętej.
Kamil Markowicz

Choć od 5 lat ks. Ludwik Hawrylewicz jest już na emeryturze, to jednak jego obecność w parafii wciąż dla wielu ma znaczenie. Dlatego cała wspólnota postanowiła uczcić jego jubileusz.

Obecni byli nie tylko miejscowi księża i wierni, ale także przyjezdni z okolicznych parafii.

Homilię wygłosił ks. Krzy- sztof Moszumański. – Mo- żna powiedzieć, że każda Msza św. jest Bożym Narodzeniem. Tu, na ołtarzu, Boży Syn zamiast pieluszką osłania się powłoką białej hostii, którą widzimy naszymi oczami. Biały obrus jest jak siano, a ołtarz jak żłóbek. Chrystus zapragnął więc w Eucharystii ponownie przychodzić na świat. Czyni to rękami kapłana, bo tam, gdzie nie ma kapłana, tam nie ma Eucharystii. Mówię to wam w tym szczególnym dla waszej wspólnoty parafialnej dniu, gdy wasz wieloletni pasterz obchodzi swój piękny jubileusz – nawiązywał do kapłaństwa ks. Hawrylewicza, cytując także świętego proboszcza z Ars.

Zachęcał do modlitwy za księży, ale i o nowe powołania do kapłaństwa w czasach, gdy jest ono wyśmiewane. Dziękował też za miłość okazywaną kapłanom, wyrozumiałość wobec ich słabości i troskę o tych, którzy pracują w parafiach. – Chciałbym podziękować dzisiejszemu jubilatowi szczególnie za przykład jego kapłaństwa. Za ciche, pokorne, gorliwe służenie Bogu i człowiekowi w Kościele. Bóg zapłać, księże Ludwiku, że po przejściu na emeryturę dalej nam służysz. I tej wspólnocie, i nam – kapłanom w dekanacie. Bóg zapłać za ten piękny przykład życia – dodał ks. Moszumański.

Przypomnijmy, że urodzony 6 stycznia 1940 r. w Czernelicy Ludwik przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1963 r. w Zgorzelcu. Po 12 latach wikariatu w różnych parafiach trafił do Dziećmorowic, gdzie był gospodarzem w latach 1975–1982. Kolejnych 38 lat spędził już w parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu, najpierw jako proboszcz (1983–2015), a później rezydent. Pełnił też posługę wicedziekana dekanatu Wałbrzych-Północ w latach 2009–2015. Za zasługi został uhonorowany tytułem prałata, tj. kapelana honorowego Jego Świętobliwości.