Chcą być dobrzy jak chleb

ks. Przemysław Pojasek

|

Gość Świdnicki 13/2020

publikacja 26.03.2020 00:00

Choć istnieje dopiero ćwierć wieku, ludzie uważają ją za swoją. Angażują się, pomagają, dają z siebie wszystko. Dobrem odpłacają za dobro.

Ten świebodzicki kościół wyróżnia się spośród pozostałych materiałem, z którego został zbudowany – jest nim czerwona cegła. Ten świebodzicki kościół wyróżnia się spośród pozostałych materiałem, z którego został zbudowany – jest nim czerwona cegła.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Początki parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego sięgają roku 1995, kiedy to bp Tadeusz Rybak na terenie os. Piastowskiego w Świebodzicach powołał samodzielny ośrodek duszpasterski, nadając mu patronat człowieka oddanego biednym i bezdomnym.

Pierwszym proboszczem został ks. Zenon Kowalski, a prowizoryczna tymczasowa kaplica powstała zaledwie w dwa miesiące. Dzięki temu już 21 kwietnia 1995 r. mogło dojść do oficjalnego erygowania parafii. Niemal od razu ruszyły przygotowania do budowy kościoła. Wykopy pod fundamenty nowej świątyni rozpoczęto w 1999 r. Dopiero ponad 10 lat później można było w niej sprawować liturgię. Kiedy w 2012 r. zmarł ks. Zenon, jego miejsce zajął ks. Daniel Szymanik. – Wiele zawdzięczam poprzednikowi. Oddał nie tylko gotową świątynię w stanie surowym, ale przede wszystkim wspólnotę zaangażowaną w życie parafii. Rzadko można doświadczyć takiej dobroci i troski o Kościół. Chciałbym wykorzystać tę okazję do podziękowania wszystkim osobom i grupom za budowanie naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję osobom oraz grupom formalnym i nieformalnym, wszystkim, którzy swoją cichą i pokorną służbą umożliwiają nam funkcjonowanie w parafii. Wspomnę tutaj panie, które regularnie sprzątają naszą świątynię, dekorują ją kwiatami, piorą bieliznę kielichową i obrusy. Dziękuję także paniom i panom, którzy zawsze służą swoją pomocą przy dekoracjach, sprawach porządkowych i administracyjnych – mówi proboszcz.

Jak widać, nie ma tu problemów ze sprzątaniem świątyni, bo ludzie skrzyknęli się i stworzyli kilka zespołów, które regularnie dbają o miejsce sprawowania kultu. Współpracę widać także w przypadku panów kościelnych, których jest aż trzech i razem dbają, by liturgia była przygotowywana wzorcowo.

Dzięki staraniom nowego gospodarza, ale i wiernych w 2014 r. wybudowano dom parafialny, w którym mieszczą się sala spotkań oraz plebania. To tu spotykają się rosnące w siłę grupy. Jedną z pierwszych było bractwo szkaplerzne, którego liczebność od początku imponowała. W parafii działa też Ewangelizacyjna Grupa Teatralna, której spektakl o objawieniach Cataliny Rivas do dziś jest wystawiany w wielu miejscach diecezji. Kolejni wikariusze pomogli rozwinąć służbę liturgiczną, scholę dziecięcą czy grupę oazową. Są też takie wspólnoty jak schola dorosłych, chór parafialny, Towarzystwo Przyjaciół WSD, róże różańcowe, Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego, Czciciele Niepokalanego Serca NMP. Każdego dnia wierni poza Mszą św. gromadzą się na nabożeństwie różańcowym, Koronce do Miłosierdzia Bożego i Koronce do Ducha Świętego. Ten żywy Kościół wciąż się rozwija.

A co z budowlą? W 2016 r. osadzono hełm wieży kościelnej. Trwają też prace wykończeniowe. W oknach pojawiają się kolejne witraże z wizerunkami świętych (m.in. Jana Pawła II, s. Faustyny Kowalskiej, Judy Tadeusza, Maksymiliana Kolbego, Rafała Kalinowskiego), a w centrum prezbiterium stanęła ściana, którą zwieńczyła ogromna postać Chrystusa Zmartwychwstałego. 16 czerwca 2019 r. zamontowano nowy kamienny ołtarz i ambonkę, które w czasie konsekracji kościoła poświęcił bp Ignacy Dec. – To była wyjątkowa, historyczna chwila. I chociaż doceniamy jej doniosłość, bo była poniekąd zwieńczeniem naszych wspólnych wysiłków, to prace budowlane nadal trwają i mamy poczucie konieczności podejmowania dalszego wysiłku – podkreśla ks. Szymanik. Dodaje, że w tegorocznych planach jest jeszcze wykończenie drogi dojazdowej, parkingu i zagospodarowanie terenu wokół kościoła.

Zapraszamy

ul. Mieszka Starego 2; 58–160 Świebodzice, tel. 74 854 70 32; www.parafia-alberta.eu odpust: 17 czerwca Porządek Mszy św.: niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.45, 12.00 (oprócz lipca i sierpnia), 18.00 (czerwiec, lipiec, sierpień 20.00); dni powszednie: 8.00 (oprócz lipca i sierpnia), 18.00 (Roraty 17.00)