Diecezja świdnicka ma 5 nowych księży

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

publikacja 23.05.2020 12:29

Święceń prezbiteratu udzielił im w sobotę bp Marek Mendyk w asyście bp. Ignacego Deca i bp. Adama Bałabucha, przełożonych, proboszczów i katechetów neoprezbiterów.

Neoprezbiterzy tuż po nałożeniu ornatów. Neoprezbiterzy tuż po nałożeniu ornatów.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Liczba uczestniczących w liturgii 23 maja była ograniczona z uwagi na obostrzenia związane z epidemią (Święcenia kapłańskie już w sobotę. Są ograniczenia!). Mimo to, udało się zgromadzić w świdnickiej katedrze najbliższe osoby 5 diakonów, którzy z rąk bp. Marka Mendyka przyjęli święcenia prezbiteratu.

- Idźcie i nauczajcie. "Nauczajcie" znaczy "czyńcie moimi uczniami". A więc nie chodzi tu tylko o sam przekaz prawdy, o nauczanie słowne, ale przede wszystkim o świadectwo; świadectwo dawane nauczanej prawdzie. Tylko wtedy można skutecznie czynić ludzi uczniami Chrystusa, gdy o prawdzie głoszonej daje się świadectwo. A więc ma to być nauczanie świadczące. Stąd Chrystus nazywa swoich uczniów świadkami: "Będziecie mi świadkami (…) aż po krańce ziemi" - mówił do nich w homilii ordynariusz diecezji świdnickiej.

Zwracał również uwagę na Tego, który daje moc do głoszenia i dawania świadectwa.

- Będziecie dawać świadectwo o wyższych wartościach. Będziecie mówić ludziom o Bogu miłosiernym, przebaczającym, bogatym w łaskę i wierność. Będziecie uczyć, że to, co najważniejsze, jest dla ziemskich oczu niewidzialne. I nic w tym nauczaniu nie może was przestraszyć – jak zawsze nam przypominał biskup Ignacy – bo Waszą mocą będzie sam Duch Święty. Drugie polecenie, kierowane do uczniów Chrystusa, dotyczy udzielania mocy Bożej. Sprawowanie sakramentów świętych – a zwłaszcza Eucharystii – stanie się waszym powszednim chlebem, codziennością - podkreślał dając wskazówki wchodzącym w prezbiterat mężczyznom, by przez modlitwę i przykład budowali Kościół, uczyli milczącej adoracji Jezusa i byli mężnymi i odważnymi kapłanami.

Po homilii natomiast przez nałożenie rąk udzielił święceń diakonom, którzy wczoraj ukończyli formację w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej (więcej: Seminarium pożegnało diakonów).

Oto nowi kapłani diecezji świdnickiej, ich motta i historia powołania, a także daty i miejsca Mszy św. prymicyjnych:

W czasie obrzędu święceń diakonatu.

GOŚĆ NIEDZIELNY DODANE 22.05.2020 AKTUALIZACJA 23.05.2020

ks. Grzegorz Banda

W czasie obrzędu święceń diakonatu.

GOŚĆ NIEDZIELNY DODANE 22.05.2020 AKTUALIZACJA 23.05.2020

ks. Mateusz Grzegorczyk

W czasie obrzędu święceń diakonatu.

GOŚĆ NIEDZIELNY DODANE 22.05.2020 AKTUALIZACJA 23.05.2020

ks. Bartosz Kocur

W czasie obrzędu święceń diakonatu.

GOŚĆ NIEDZIELNY DODANE 22.05.2020 AKTUALIZACJA 23.05.2020

ks. Daniel Kołodziejcz

 W czasie obrzędu święceń diakonatu.

GOŚĆ NIEDZIELNY DODANE 22.05.2020 AKTUALIZACJA 23.05.2020

ks. Michał Pietraszek