Szczawno-Zdrój ma nowego proboszcza

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

publikacja 05.07.2020 17:29

Decyzją bp. Marka Mendyka, ordynariusza świdnickiego, został nim ks. Tomasz Zięba, dotychczasowy prefekt diecezjalnego seminarium.

Ks. Tomasz Zięba podczas liturgicznego przejęcia parafii. Ks. Tomasz Zięba podczas liturgicznego przejęcia parafii.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Uroczyste objęcie przez niego parafii pw. Wniebowzięcia NMP odbyło się 5 lipca. W imieniu biskupa w nowe zadania wprowadzał ks. Tomasza dziekan ks. Jan Gargasewicz. 

– Pozdrawiam cię w imieniu wszystkich kapłanów i wiernych dekanatu, a w szczególności tej wspólnoty parafialnej, która została ci powierzona. Weź na siebie obowiązki proboszcza w tej parafii i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i pasterz wiernych powierzonych twej pasterskiej trosce – mówił ks. Gargasewicz, przedstawiając dekret kierujący nowego proboszcza do parafii w Szczawnie-Zdroju.

Udzielał też pierwszych rad ks. Ziębie. – Masz być duszpasterzem i prowadzić powierzonych ci wiernych do zbawienia. Jako proboszcz stajesz się też administratorem dóbr materialnych należących do tej parafii i Kościoła świętego – dodał dziekan.

W odpowiedzi ks. Tomasz nie tylko złożył wyznanie wiary i stosowną przysięgę, ale również w homilii dużo mówił o pokorze, z którą chciałby objąć nową posługę.

– Jezus uczy nas dzisiaj, jak służyć drugiemu człowiekowi. Taka postawa cichości i uniżenia pozwoli nam poznać Boga i osiągnąć życie wieczne. Stając przed wami dzisiaj jako nowy proboszcz tej wspólnoty, pragnę moje posługiwanie realizować właśnie w takim duchu cichości i uniżenia. Chcę prowadzić was do zbawienia przez sprawowanie sakramentów, głoszenie słowa Bożego, katechezę, ale i służbę jako pasterz szukający dobra nie swojego, ale naszej wspólnoty, Kościoła. Pragnę też oddać to, co moje, a więc talenty, czas, uwagę i modlitwę powierzonej mi parafii – podkreślał.

Ksiądz Tomasz Zięba pochodzi z Żarowa. Urodził się 10 grudnia 1985 r. w Świdnicy. Po ukończeniu Zespołu Szkół Energetycznych w Wałbrzychu usłyszał głos powołania i podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy.

21 maja 2011 r. otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk bp. Ignacego Deca, który skierował go do pracy w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Po roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu liturgiki w Rzymie, a następnie został mianowany prefektem świdnickiego WSD i ceremoniarzem katedralnym. Z dniem 1 lipca 2020 r. bp Marek Mendyk powierzył mu parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju, ustanawiając go proboszczem tej wspólnoty.