Bp Mendyk o zmarłym kard. Grocholewskim

tk, kg / oprac. xp

|

KAI

publikacja 17.07.2020 20:57

Patrzymy z szacunkiem na jego wielkie zaangażowanie na rzecz wychowania katolickiego w szkołach - powiedział KAI bp Marek Mendyk o zmarłym dziś w Rzymie kardynale Zenonie Grocholewskim.

Kard. Zenon Grocholewski w bazylice strzegomskiej w asyście diakona. Kard. Zenon Grocholewski w bazylice strzegomskiej w asyście diakona.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Ordynariusz podkreślił, że w czasach, gdy po dziesięcioleciach nieobecności nauczanie religii powracało do polskich szkół, polski episkopat od samego początku często konsultował się z kardynałem Grocholewskim.

- Trzeba pamiętać, że nauczanie religii w szkołach przez pewien czas podlegało Kongregacji ds. Nauczania Katolickiego - zaznaczył przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, dodając, że pamięta niejedną rozmowę, jaką odbył z polskim purpuratem.

Zwraca też uwagę, że kard. Grocholewski często przypominał, jak wielką rolę i znaczenie ma obecność religii w szkole, wychowanie katolickie i budowanie na wartościach.

- Był bardzo zainteresowany powrotem religii do szkół i szczerze nam kibicował, kiedy próbowano marginalizować nauczanie religii i wychowanie katolickie, oparte na mocnym fundamencie Ewangelii - dodał biskup świdnicki.

Jak wspomina, prefekt watykańskiej Kongregacji martwił się, że ciągle niedoceniana była rola rodziców w szkołach, zwłaszcza, w latach 90. i pierwszych latach naszego wieku.

- Kibicował nam w staraniach, żeby wychowanie katolickie i nauczanie religii w polskiej szkole miało swoje właściwe miejsce - podkreślił bp Marek Mendyk.

Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 r. w Bródkach w woj. poznańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1963 r. w Poznaniu. W 1966 r. jako młody kapłan wyjechał do Rzymu na studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od października 1972 do 1999 r. pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej.

21 grudnia 1982 r. Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym, a 16 grudnia 1991 r. wyniósł do godności arcybiskupa. Na konsystorzu 21 lutego 2001 r. papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego, a 15 listopada tego samego roku powołał na prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego.

31 marca 2015 r. kard. Grocholewski ustąpił ze stanowiska prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. Zmarł dziś w Rzymie w wieku 79 lat. Jego ciało spocznie w katedrze poznańskiej (więcej: Zmarł kard. Zenon Grocholewski)

Przypomnijmy, że kardynał w imieniu papieża koronował obraz Matki Bożej Świdnickiej (więcej: Ukoronowana!), a następnego dnia udzielił I Komunii Świętej dzieciom ze Strzegomia (więcej: Kardynał i I Komunia św.).