Zmarł ks. inf. Leon Czaja. Jest data pogrzebu

oprac. xp

publikacja 23.09.2020 12:39

Wychowawca wielu księży z Dolnego Śląska, w tym także z diecezji świdnickiej, odszedł 22 września w 86. roku życia i 62. roku kapłaństwa.

Wieloletni kanclerz wrocławskiej kurii, wikariusz generalny, wykładowca liturgiki pamiętany jest jako człowiek wielkiej miłości do Kościoła i mądrości, zawsze zachowujący pokój serca. Wieloletni kanclerz wrocławskiej kurii, wikariusz generalny, wykładowca liturgiki pamiętany jest jako człowiek wielkiej miłości do Kościoła i mądrości, zawsze zachowujący pokój serca.
KS. RAFAŁ KOWALSKI /FOTO GOŚĆ

Pogrzeb odbędzie się w środę 30 września. Mszy św. o 11.00 w katedrze św. Jana Chrzciciela będzie przewodniczył abp Józef Kupny. Bezpośrednio po Mszy św. ciało zostanie złożone na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Ks. infułat dr Leon Czaja urodził się 10.02.1935 roku w Ueaux we Francji. Maturę uzyskał w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni w 1951 roku. Studia teologiczne ukończył we wrocławskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 16 lutego 1958 roku w archikatedrze wrocławskiej.

Był prefektem studiów w Seminarium Duchownym we Wrocławiu (1958-1960). W latach 1960-61 kontynuował studia ma KUL i w Rzymie, które ukończył doktoratem na podstawie pracy: „Mysterium redemptionis in homiliariis saeculis VIII et IX conscript”.

Przez dwa lata (1968-70) był wikariuszem parafii katedralnej we Wrocławiu. Wykładał liturgikę w Studium Katechetycznym (od 1968) i w Studium Organistowskim (od 1970). Od tego też roku pracował w Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, pełniąc w niej liczne funkcje, łącznie z funkcją kanclerza i wikariusza generalnego.

W 1984 roku został członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii, a pięć lat później Komisji ds. Duszpasterstwa Turystycznego. Pracował podczas Synodu Wrocławskiego jako przewodniczący Komisji ds. Liturgii.

Na Papieskim Wydziale Teologicznym wykładał liturgikę i był adiunktem przy Katedrze Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła.

Więcej na jego temat przeczytacie tutaj: Ks. infułat Leon Czaja odszedł do Pana