Wskazania biskupa na Triduum Paschalne

ks. Przemysław Pojasek ks. Przemysław Pojasek

publikacja 28.03.2021 16:34

W związku z państwowymi ograniczeniami epidemiologicznymi bp Marek Mendyk wydał zalecenia dla księży i wiernych diecezji świdnickiej.

Bp Marek Mendyk w czasie przejęcia urzędu ordynariusza diecezji świdnickiej. Bp Marek Mendyk w czasie przejęcia urzędu ordynariusza diecezji świdnickiej.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

Już na początku dokumentu biskup zauważa, że "szczególne wyrazy pobożności i formy kultu liturgicznego praktykowane w naszym kraju w czasie Świąt Paschalnych mogą być zastosowane w ograniczonym zakresie i skromniejszej formie". Dalej prosi, by zachować jasność co do używanych wyrażeń w odniesieniu do korzystających ze środków komunikacji elektronicznej. Zamiast "uczestnictwa w liturgii" proponuje określenie "łączność duchowa".

Przypomina, że zwolnione z obowiązku uczestnictwa w Eucharystii w święta nakazane są wszystkie osoby "usprawiedliwione dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza" (KKK 2181). Ważnym powodem, o którym mówi katechizm, jest samo zagrożenie, które stwarza epidemia, dlatego osoby, które w dobrze uformowanym sumieniu podejmują decyzję o pozostaniu w domu ze względu na zagrożenie epidemią, są zwolnione z obowiązku świątecznej Eucharystii. Nie dotyczy to jednak osób, które zwalniając się z Eucharystii, nie zwalniają się jednocześnie z innych niekoniecznych spotkań i zgromadzeń.

Uwrażliwia także na dopilnowanie wskazanych obostrzeń sanitarnych: limitów dotyczących liczby osób obecnych na liturgii, zachowanie właściwych odstępów między wiernymi, dezynfekowanie przestrzeni świętej, dbanie o czystość naczyń liturgicznych i bielizny kielichowej, jak również zachowanie odpowiedniej higieny rąk. W czasie epidemii na indywidualną prośbę wiernego należy także udzielać Komunii św. poza Mszą, zwłaszcza przy okazji spowiedzi indywidualnej, zgodnie z rozeznaniem duszpasterskim.

Szczegółowo wyjaśnia zasady dotyczące wspólnot kapłańskich, seminaryjnych i zakonnych, kapłanów w izolacji, jak również zasad obowiązujących koncelebransów, które już wcześniej zostały ogłoszone. Podtrzymuje dotychczasowe ustalenia w związku z sakramentem pojednania (z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć poza konfesjonałem, nie wolno natomiast w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego czy prowadzić spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej).

W okresie ograniczonego kontaktu fizycznego można skorzystać z możliwości namaszczenie bez bezpośredniego dotyku, przy użyciu narzędzi, np. bawełnianego patyczka albo jednorazowych rękawiczek ochronnych (zob. kan. 1000 § 2). Komunię św. poza główną celebracją w Wielki Czwartek i Wielki Piątek można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę - wyłącznie umierającym. Od tej zasady Stolica Apostolska nie udzieliła wyjątków nawet na okres pandemii.

Msza Krzyżma odbędzie się w wąskim gronie prezbiterów w katedrze świdnickiej w Wielki Czwartek o godz. 10. Podczas tej celebracji księża odnowią przyrzeczenia kapłańskie. Szczegóły w oddzielnym komunikacie skierowanym do księży (TUTAJ). Jest też zezwolenie na powtórzenie Mszy Wieczerzy Pańskiej dla dobra wiernych, nawet w godzinach porannych, tylko dla tych, którzy w żaden sposób nie mogą wziąć udziału w Mszy wieczornej. Biskup zachęca, by zachować tradycyjną kaplicę adoracji w Wielki Czwartek, przeprowadzenie procesji do niej tam, gdzie względy sanitarne na to pozwalają.

Podobnie w Wielki Piątek w przypadku grobu Pańskiego, rezygnując jednak z okazałej dekoracji, gdyby stanowiło to poważną niedogodność. W liturgii męki Pańskiej w modlitwie powszechnej po 9. wezwaniu należy dołączyć specjalne wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w 2020 r. (podane w załączniku). Podczas adoracji krzyża tylko przewodniczący może oddać cześć przez pocałunek. Pozostali adorują krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami.

W Wielką Sobotę tradycyjne błogosławienie pokarmów może być sprawowane, ale należy ściśle stosować ograniczenia sanitarne. Decyzję w tej sprawie biskup pozostawia proboszczom. Jeśli proboszcz ze względu na pandemię zdecydował się ograniczyć lub odwołać tradycyjne błogosławienie pokarmów, należy zaproponować wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym.

W przygotowaniu Wigilii Paschalnej należy uwzględnić następujące ograniczenia: liturgia zaczyna się wewnątrz kościoła, dlatego do poświęcenia ognia można użyć zwykłej świecy (nie paschalnej). Procesję rezurekcyjną po Wigilii Paschalnej można odprawić w skromniejszej formie, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń, nawet we wnętrzu kościoła.

W dokumencie przypomniane są również odpusty, których udzieliła Penitencjaria Apostolska, prośba o zachowanie zwyczaju śpiewania "Suplikacji", korzystanie z nowego formularza mszalnego "W okresie pandemii", jak również zaproszenie do trwania na modlitwie w intencji ustania epidemii, szczególnie na Różańcu, wzywając orędownictwa Maryi Niepokalanej i Jej Oblubieńca św. Józefa.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście w liturgii, bp Mendyk prosi, by nie poddawały się pokusie przygnębienia, łączyły się duchowo z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu, trwały na modlitwie liturgią godzin i korzystały z praktyki Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia).

Całość dokumentu można znaleźć na stronie diecezji świdnickiej (TUTAJ).