Ze szkolnej ławki do kościoła

ks. Przemysław Pojasek

|

Gość Świdnicki 24/2021

publikacja 17.06.2021 00:00

O kształtowaniu postaw eucharystycznych i wychowaniu do właściwego udziału we Mszy św. dyskutowali w Wałbrzychu odpowiedzialni za lekcję religii z całej Polski.

Eucharystia w strzegomskiej bazylice, którą koncelebrowało trzech biskupów i kilkudziesięciu kapłanów. Eucharystia w strzegomskiej bazylice, którą koncelebrowało trzech biskupów i kilkudziesięciu kapłanów.
ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość

W dniach od 8 do 10 czerwca ponad 40 dyrektorów wydziałów katechetycznych wzięło udział w obradach dotyczących przyszłości katechezy. –

W tym roku z racji trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego Eucharystii na spotkaniu poruszono temat kształtowania na katechezie postaw związanych z przeżywaniem Eucharystii. Chodzi o to, żeby dyrektorzy uświadomili sobie, jakie wskazówki powinni dawać katechetom w ramach stałej formacji, która się odbywa w diecezjach, i na co powinni zwracać uwagę przy okazji wizytacji katechetycznych – wyjaśnia ks. Marek Korgul, odpowiedzialny za katechezę w diecezji świdnickiej.

W programie znalazły się m.in. dwa wykłady: ks. prof. Pawła Mąkosy i ks. prof. Dominika Ostrowskiego. Pierwszy dotyczył kształtowania na katechezie postaw eucharystycznych, drugi natomiast wychowywania do właściwego przeżywania Mszy św.

– Dobrze pamiętać o tym, że termin „liturgia” oznacza rzeczywistość zupełnie nie-ludzką w znaczeniu swego pochodzenia, a więc rzeczywistość boską, dzieło Boże, jak zresztą bywała przez wieki nazywana („opus Dei”, „służba Boża”). Uczestnictwo powinno być więc przede wszystkim wewnętrzne. Wydaje się, że nad tym właśnie aspekcie powinniśmy się zatrzymać, nie negując zasady, że to, co wewnętrzne, powinno mieć możliwość zewnętrznej manifestacji. Z drugiej strony należy pamiętać, że zewnętrzne uczestnictwo ma wpływ na to, co dzieje się we wnętrzu – wyjaśniał liturgista.

Drugi z wykładowców skupił się natomiast na praktycznych wnioskach i szczegółowo omówił postawy eucharystyczne, do których powinna prowadzić katecheza. Zauważył jednak, że nie będzie to możliwe bez zbudowania fundamentalnych dla chrześcijaństwa podstaw. – Mimo starań, realizacji zaawansowanych programów mamy coraz mniej dzieci i młodzieży w kościele. I coraz trudniej nam budować ich więź z Bogiem. Rozmawialiśmy tu o różnych problemach: laicyzacji, trudnościach rodzinnych, problemach z moralnością… To wszystko racja, ale dziś chciałbym zrobić krok naprzód. Nie tylko zdefiniować i omówić problem, lecz także wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem. Wydaje mi się, że powinniśmy powrócić do podstaw wiary w Boga, w prawdy objawione, w zmartwychwstanie Chrystusa, że Pismo Święte jest słowem Boga. Nie tylko przekazywać na ten temat wiedzę, która jest jak najbardziej ważna, lecz także zwrócić uwagę na przeżycia związane z tą rzeczywistością. Jeżeli będą to uczucia pozytywne, uczniowie będą do nich wracać – wyjaśniał ks. Mąkosa.

Oprócz części sympozjalnej był również popołudniowy program związany z ukazaniem szczególnych miejsc na terenie diecezji. Goście z całej Polski mogli zobaczyć Zamek Książ, świdnicką katedrę, kościół Pokoju, a także modlić się w bazylice św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu czy w sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu. W pierwszym z tych miejsc Mszy św. przewodniczył bp Marek Mendyk, który w homilii nawiązał do znaczenia uczuć w kształtowaniu wiary. – Żeby trwać na Golgocie i kontemplować przebity bok Jezusa, trzeba więcej miejsca zrobić dla serca. Potrzeba więcej uczucia. Umiłowany uczeń i ta garstka kobiet (trzy Marie) – oni potrafili trwać obok krzyża nie dlatego, że byli wyjątkowo odważni, heroiczni, ale dlatego, że mieli ufność, poczucie pewności. Nie wiem, czy takiego sformułowania można w ogóle użyć. Ale jeśli się ma poczucie pewności, to chyba jest też poczucie zaufania. Ufność buduje się bardziej na sercu niż na rozumie – zauważył biskup świdnicki.

Dodajmy, że jeszcze przed rozpoczęciem obrad dyrektorów wydziałów katechetycznych bp Wojciech Osial zaprosił do Wałbrzycha również członków i konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego, której jest przewodniczącym.