Nowy numer 39/2022 Archiwum

Bliżej Świętego

Od pięciu lat także w diecezji świdnickiej, z inicjatywy grupy świeckich rozumiejących i ceniących liturgię trydencką, celebrowane są Msze św. według dawnego rytu.

Od 8 lipca 2007 r. obowiązuje w Kościele dokument „Summorum Pontificum” dotyczący stosowania ksiąg liturgicznych sprzed ostatniej reformy. Nie ma wątpliwości, że Benedykt XVI zapisze się w historii Kościoła jako wielki orędownik liturgii, którą Kościół łaciński celebrował przez wieki i której strzegł w imię wierności Tradycji.

Młodzi chcą inaczej

Już w maju 2007 r. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu rozpoczęto regularną celebrę. Przewodniczył jej ks. Wojciech Grygiel z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Było to możliwe dzięki indultowi wydanemu przez bp. Ignacego Deca, który 13 stycznia 2008 r. wziął udział we Mszy św. według starego mszału. W tej chwili w diecezji posługuje trzech kapłanów, którzy znają ryt nadzwyczajny: ks. Julian Nastałek, ks. Zbigniew Chromy oraz ks. Grzegorz Kucharski. Co ciekawe, wszyscy są młodymi kapłanami, natomiast brakuje wśród nich księży, którzy swoje Msze prymicyjne odprawiali w starym rycie. Podobnie wygląda sprawa uczestników tych celebracji. Rekrutują się oni przede wszystkim z młodego i średniego pokolenia, nieznającego Kościoła, w którym panowała łacina. Co takiego znajdują na Mszy trydenckiej, czego nie dostają na Mszy posoborowej?

Dostojeństwo, powaga, namaszczenie, wyczucie sacrum, porządek. Twierdzą, iż są bliżej Boga, Świętego – i tak bardzo różnego od nas.

Kolejne kroki

Rok temu papież wydał instrukcję „Universae Ecclesiae”, która zachęca do pielęgnowania liturgii rzymskiej w starszej formie, ponieważ jest ona „skarbem do najstaranniejszego zachowania”. Papież wyjaśnia również, jaki jest stosunek tekstów liturgicznych z mszału Pawła VI i mszału Jana XXIII. Są one „dwiema formami liturgii rzymskiej nazywanymi odpowiednio »zwyczajną« i »nadzwyczajną«. Chodzi tu zatem o dwa zwyczaje jednego rytu rzymskiego, które stoją obok siebie. Albowiem obie formy są wyrazem jedynego »prawa modlitwy« Kościoła. Ze względu na swoją starożytność i czcigodność forma nadzwyczajna musi być zachowywana z należnym szacunkiem”. Każdy, kto chciałby doświadczyć, co to znaczy, może wziąć udział we Mszy św. sprawowanej według tradycyjnego rytu. Od 20 września celebracje te są przeniesione z kościoła św. Józefa do katedry. Tym samym w każdy czwartek o 19.00 w kaplicy MB Częstochowskiej ks. Zbigniew Chromy celebruje Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Godne podkreślenia jest to, że Msze trydenckie mają piękną oprawę zarówno służby liturgicznej, jak i muzyków kościelnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy