Nowy numer 3/2021 Archiwum

Rok Wiary – program

W najbliższą niedzielę w kościołach diecezji będzie odczytany list, który nie pozostawia złudzeń: zaczyna się wytężony okres pracy duchowej i intelektualnej

 

Umiłowani Diecezjanie! Siostry i Bracia!

1. W dniu dzisiejszym Kościół zwykle wspomina św. Hieronima, który zachęcał wszystkich do częstego pochylania się nad słowem Bożym, gdyż „nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”. Sama zaś wiara, bez której Bogu podobać się nie można, rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Tak więc podwoje wiary zawsze są dla nas otwarte (por. PF 1).

Przed chwilą usłyszeliśmy z Listu Jakuba Apostoła następujące zdanie: „Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze…” (Jk 5,5). Słowa te odnoszą się w pierwszym rzędzie do niegodziwych bogaczy, którzy nie potrafią korzystać z dóbr tego świata w sposób właściwy. Jednak każdy z nas musi przyznać, że nie raz dosięga nas pokusa prowadzenia życia beztroskiego i często nasze wysiłki do tego właśnie zmierzają, bywa, że niestety kosztem innych ludzi. Do czego innego wzywa nas nasza wiara.

Chrystus Pan w dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam niebezpieczeństwo grzechu i związanego z nim zgorszenia: „Kto by stał się powodem do grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9,42). Nie wystarczy wystrzegać się zgorszeń – będących m. in. przyczyną obecnego kryzysu wiary – jesteśmy jeszcze zobowiązani, by w sposób pozytywny dawać świadectwo naszej wiary wobec świata. Chrześcijanin, zgodnie ze słowami św. Piotra, zawsze powinien być gotowy do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia nadziei, którą żyje, a która wypływa z chrześcijańskiego orędzia. Żyjemy jednak w czasach kryzysu, w czasie którego wielu wyznawców Chrystusa nie tylko nie żyje nadzieją wypływającą z wiary, ale jeszcze żyje tak, jakby Boga nie było, dając w ten sposób anty-świadectwo i siejąc zgorszenie w świecie. Odpowiedzią na współczesny kryzys ma być Rok Wiary ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Rozpocznie się on w czwartek, 11 października br., a zakończy w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 roku.

2. Umiłowani Siostry i Bracia! Byśmy mogli sprostać zadaniu dawania świadectwa nadziei, która jest w nas, nasza wiara musi być na nowo przemyślana, a przede wszystkim głębiej przeżywana. Do tego wzywa nas w tym czasie łaski sam Chrystus ustami swego Wikariusza. Papież Benedykt XVI mówi, że odpowiedzią na dzisiejszy kryzys wiary nie może być jej rozcieńczenie, lecz przeżywanie jej w sposób całkowity i bez uszczerbku. W trakcie nadchodzącego roku łaski powinniśmy na nowo pochylić się nad tym, w co wierzymy, czyli nad treścią naszej wiary. Musimy także zapytać się poważnie, jaka jest nasza więź z Chrystusem, czy żyjemy na co dzień tym, co wyznajemy ustami. Ojciec Święty nie widzi chrześcijańskiej wiary jako jakiegoś ścisłego i zamkniętego systemu, lecz jako drogę; dlatego, żeby żyć tym, co niesie wiara, trzeba zdecydować się na doświadczenie drogi. Ta zachęta jest trwale wpisana w serce człowieka – aby wyruszyć w drogę i znaleźć Tego, Którego byśmy nie poszukiwali, gdyby nie wyszedł już nam na spotkanie (por. PF 10). Wiara ma swoje źródło w inicjatywie Boga, który objawia nam swoje wnętrze i zaprasza nas do udziału w swoim Boskim życiu. Wiara nie tylko dostarcza pewnych treści, ale zakłada także osobistą więź z Panem, przylgnięcie do Niego całej osoby z jej inteligencją, wolą i uczuciami. Wiara, by była autentyczna, musi działać przez miłość (por. Ga 5, 6); rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie otrzymanej miłości oraz kiedy jest przekazywana dalej. W tej perspektywie nadchodzący Rok Wiary jest dla nas wszystkich zaproszeniem do autentycznego nawrócenia do Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata (por. PF 6-7).

3. Rok Wiary rozpocznie się w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, który był wielkim wydarzeniem zarówno dla Kościoła, jak i świata. Zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego, inauguracja Roku Wiary w tym właśnie czasie ma być sposobnością do ukazania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku (por. PF 5). Nadchodzący Rok Wiary ma być okazją do tego, by zrozumieć na nowo teksty pozostawione przez ojców soborowych, przez odczytanie ich w duchu ciągłości z całym nauczaniem należącym do Tradycji Kościoła. Dlatego zachęcam duszpasterzy i katechetów, aby pochylili się w tym szczególnym czasie nad tekstami soborowymi, odkrywając na nowo jedność ich treści z poprzednimi wiekami. W takim też duchu należy przekazywać treść nauczania soborowego ogółowi wiernych, tym bardziej, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat „duch soborowy”, na który się często powoływano, znacznie różnił się od treści dokumentów tego wielkiego Zgromadzenia. Zachęcam również Was wszystkich, Siostry i Bracia, do sięgnięcia po dokumenty ostatniego Soboru, byście mogli lepiej przyjąć nauczanie Kościoła.

4. Dzień rozpoczęcia Roku Wiary zbiega się także z dwudziestą rocznicą opublikowania nowego Katechizmu. Dlatego nadchodzący rok ma rozbudzić w nas aspirację do wyznawania wiary w całej jej pełni i z odnowionym przekonaniem (PF 9). W Roku Wiarypowinniśmy, zgodnie z życzeniem Benedykta XVI, ponownie odkryć i przestudiować podstawowe treści wiary, znajdujące się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Niech na nowo, po lekturze Katechizmu, naszym oczom ukaże się prawda, że treść naszej wiary nie jest teorią, ale spotkaniem z konkretną Osobą, która żyje w Kościele.

5. Wyznawanie wiary bez liturgii i sakramentów „nie miałoby skuteczności, gdyż zabrakłoby łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan. Podobnie, nauczanieKatechizmu na temat życia moralnego nabiera swego pełnego znaczenia, jeżeli umieszczane jest w relacji z wiarą, liturgią i modlitwą” (PF 11). Dlatego odnówmy naszą więź z Chrystusem przez autentyczne i aktywne uczestnictwo w liturgii świętej. To tutaj spotykamy żywego Chrystusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala (por. Hbr12, 1).

6. Wreszcie, nadchodzący Rok Wiary ma być okazją do dawania świadectwa przez uczynki miłosierdzia. Ojciec Święty przypomina, że „wiara bez miłości nie przynosi owocu (…). Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, tak że jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować” (PF 14). Nie możemy być głusi i ślepi na potrzeby biednych. W kontekście nadchodzącego roku, który wzywa nas do rachunku sumienia z naszej chrześcijańskiej postawy, pomyślmy, jak w naszych wspólnotach parafialnych, w naszym najbliższym otoczeniu, można przyjść z pomocą potrzebującym, ponieważ w biednych i ubogich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa (PF 14).

7. Tak więc w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który w czwartek 11 października na placu św. Piotra rozpocznie Rok Wiary, jako kościół lokalny zgromadzimy się w tym dniu na Mszy św. o godz. 18.00 w świdnickiej katedrze. Mszę św. poprzedzi nabożeństwo różańcowe, które rozpocznie się o godz. 17.15. Umiłowani diecezjanie, zapraszam Was wszystkich do udziału w tej Eucharystii, a przede wszystkim proszę o przybycie księży proboszczów wraz z dwoma delegatami ze swojej parafii. Waszym duszpasterzom i reprezentantom przekażę podczas Mszy św. księgę Katechizmu Kościoła Katolickiego. Proszę, by w niedzielę 14 października została ona uroczyście wniesiona podczas głównej Mszy św. w kościele parafialnym i znalazła się w miejscu widocznym i oznaczonym, przypominającym wszystkim, że trwa Rok Wiary. Ta obecność Katechizmu niech stanie się dla nas zachętą do osobistej jego lektury, do wnikania w treści wiary, które wyznajmy w Credo. Dlatego zachęcam, by Katechizmtrafił do każdego domu, by był czytany i w ten sposób wzrastało nasze poznanie Boga i depozytu wiary, na straży którego stoi Kościół. W związku z Rokiem Wiary tym bardziej proszę o gorliwą i systematyczną, coniedzielną lekturę katechez w naszych parafiach. Przypomnę tylko, że jako diecezja już od ponad roku, każdej niedzieli, wsłuchujemy się w ich treść, odnajdując w nich to, co czyni naszą wiarę coraz bardziej świadomą.

8. Zachęcam Was, by włączać się w organizowane w wybranych miastach i dekanatach wydarzenia o charakterze ewangelizacyjnym. Mam nadzieję, że uświadamiamy sobie wszyscy, iż potrzebujemy w obliczu aktualnych wyzwań pogłębionej i ożywionej więzi z Chrystusem, byśmy byli zdolni do stawania się dla świata solą ziemi. Duszpasterzy zachęcam, by zaproponowali w swoich wspólnotach parafialnych spotkania modlitewno-formacyjne oraz zachęcali wiernych do udziału w wydarzeniach o zasięgu diecezjalnym. Pragnę też zwrócić uwagę na Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Niech ono stanie się dla nas swoistą stolicą w Roku Wiary. Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, 15 sierpnia 1959 r. przypominał, że Bardo „usadowiło się w przełomie Nysy Kłodzkiej, tworząc południowe wrota do Polski. Tymi właśnie wrotami weszło do Polski chrześcijaństwo i u tych wrót Królowa Polski założyła jedną ze swoich stolic”. Nawiązując do tych słów Prymasa Tysiąclecia tym bardziej chcemy u stóp Matki Bożej, czczonej w miejscu będącym bramą wiary (porta fidei) dla naszej Ojczyzny, dziękować Bogu za łaskę wiary, ale także prosić o jej przymnożenie i jednocześnie pamiętać o tych, którym trudno uwierzyć lub którzy odstąpili od chrześcijańskiego stylu życia. Szczególną okazją do wspólnej modlitwy w tym sanktuarium będą przyszłoroczne wiosenne pielgrzymki, podczas których u stóp Strażniczki Wiary Świętej spotkają się poszczególne dekanaty naszej diecezji.

Niech zbliżający się Rok Wiary będzie dla każdego z nas okazją do pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem Panem oraz radosnym czasem wspólnego wyznawania katolickiej wiary. Niech nasze starania o owocne przeżycie tego czasu umocni obfite Boże błogosławieństwo poprzez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Strażniczki Wiary Świętej.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama