Nowy numer 49/2020 Archiwum

Nowe powiaty wałbrzyskie – poradnik petenta

1 stycznia 2013 r. blisko 180 tysięcy dotychczasowych mieszkańców powiatu wałbrzyskiego dotknęły zmiany w urzędach

Po 10 latach przerwy Rada Ministrów z dniem 1 stycznia 2013 r. przywróciła miastu Wałbrzych status miasta na prawach powiatu. Z dotychczasowego powiatu wałbrzyskiego składającego się z dziewięciu gmin: Boguszowa-Gorc, Jedliny-Zdrój, Szczawna-Zdrój, Głuszycy, Mieroszowa, Walimia, Wałbrzycha, Czarnego Boru i Starych Bogaczowic został wyłączony Wałbrzych, który stał się odrębnym powiatem. Dla mieszkańców wiąże się to z szeregiem zmian miejsc, w których będą załatwiali poszczególne sprawy w urzędach.

 

Powiat wałbrzyski

W tym przypadku zmiany dla petentów są niewielkie. Obecnie powiat składa się z ośmiu gmin: Boguszowa-Gorc, Jedliny-Zdroju, Szczawna-Zdroju, Głuszycy, Mieroszowa, Walimia, Czarnego Boru i Starych Bogaczowic. Liczący ok. 60 tysięcy mieszkańców powiat jest teraz jednym z najmniejszych w Polsce. Siedziba powiatu, czyli Starostwo Powiatowe, będzie nadal znajdowało się przy al. Wyzwolenia.

Użytkowanie wieczyste. Zmiany dotyczą opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha. Od 1 stycznia 2013 r. należy wpłacać je, po wcześniejszym ustaleniu aktualnego numeru rachunku bankowego, do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wydział komunikacji nadal znajduje się przy al. Wyzwolenia 24, ale jest podzielony: odrębnie pojazdy rejestrują mieszkańcy ośmiu gmin powiatu wałbrzyskiego, a odrębnie miasta Wałbrzych na prawach powiatu, dla którego organem nadrzędnym jest Gmina Wałbrzych.

Warto zaznaczyć, że w części przypadków wiąże się to niestety ze wzrostem opłat za rejestrację pojazdu. W przypadku rejestracji przez mieszkańca powiatu wałbrzyskiego pojazdu zakupionego na terenie powiatu opłaty pozostaną na tym samym poziomie 86 zł, jednak dla pojazdów zakupionych przez mieszkańca powiatu wałbrzyskiego od mieszkańca gminy Wałbrzych (czyli od stycznia 2013 roku odrębnego powiatu) wyniosą już 180,50 zł (tak samo w przypadku, kiedy mieszkaniec gminy Wałbrzych będzie przerejestrowywał pojazd zakupiony w powiecie wałbrzyskim).

Ponadto w związku z tzw. grodzkością mieszkańcy gminy Wałbrzych (która jest teraz odrębnym powiatem) będą ponosili opłatę 73,50 zł za każdą zmianę wpisaną w dowodzie rejestracyjnym (np. montaż haka, instalacji gazowej czy dodanie współwłaściciela).

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w siedzibie Starostwa Powiatowego przy al. Wyzwolenia 22, II piętro, pokój nr 229.

Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem na Drogach dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest w siedzibie Starostwa Powiatowego przy al. Wyzwolenia 24, parter, pokój nr 10.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizująca od 1 stycznia 2013 roku zadania na rzecz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego została przeniesiona do budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20–24, I piętro, pokój nr 139A, 139B, 142, 143 i 145.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wałbrzychu realizujące zadania dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego również zostało przeniesione. Teraz ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20, III piętro, pokój nr 340, 341.

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu realizujący zadania na rzecz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego znajduje się teraz w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, parter, pokój nr 21.

Powiat wałbrzyski grodzki

Wraz z odzyskaną grodzkością wszystkie kroki w sprawach miasta wałbrzyszanie będą kierować wyłącznie do Urzędu Miejskiego i podległych mu instytucji. Z czasem mają być dostrzegalne liczne ułatwienia w załatwianiu spraw urzędowych. Jednak władze, zdając sobie sprawę, że zmiana organizacyjna rodzi przejściowe kłopoty i jest powodem pytań, uruchomiła w holu ratusza punkt informacyjno-konsultacyjny. Pytania można również zadawać, pisząc pod adres internetowy: informacja@um.walbrzych.pl. Codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego jest również czynna informacja telefoniczna pod nr. tel. 74 66 55 111 oraz 74 66 55 322.

Od 2 stycznia 2013 r. w strukturach Urzędu Miejskiego funkcjonują nowe biura:

Biuro Komunikacji

al. Wyzwolenia 24 (dotychczasowa siedziba Wydziału Komunikacji – parter, pokoje po prawej stronie korytarza)

tel. 74 84 60 511

komunikacja@um.walbrzych.pl

Biuro Geodezji i Kartografii

ul. Matejki 2

tel. 74 64 88 541

geodezja@um.walbrzych.pl

Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej

ul. Kopernika 2

tel. 74 66 55 256

budownictwo@um.walbrzych.pl    

Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

ul. Kopernika 2

tel. 74 66 55 246

urbanistyka@um.walbrzych.pl   

Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Matejki 2

tel. 74 64 88 543-549

srodowisko@um.walbrzych.pl    

Biuro Transportu i Ruchu Drogowego

pl. Magistracki 1 (ratusz – wejście od ul. Kopernika)

tel. 74 66 55 190

transport@um.walbrzych.pl

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Limanowskiego 9 (prowadzi sprawy mieszkańców Wałbrzycha w dotychczasowej siedzibie)

tel. 74 66 66 325

orzekanie@um.walbrzych.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

od 1 stycznia 2013 r. prowadzi sprawy rodzin zastępczych

ul. Beethovena 1–2

tel. 74 66 40 800

sekretariat@mops.walbrzych.pl

Wszystkie pozostałe sprawy realizowane w ramach PFRON pozostają nadal w budynku przy ul. Limanowskiego 9 – tel. 74 66 66 318

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta

od 1 stycznia 2013 r. zarządza drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

ul. Matejki 1 

tel. 74 641 44 09

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Matejki 7 (prowadzi sprawy mieszkańców Wałbrzycha w dotychczasowej siedzibie)

tel. 74 84 22 243 sekretariat@ppp.edu.pl

W okresie przejściowym na dotychczasowych zasadach pracuje:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

al. Wyzwolenia 20 (prowadzi sprawy mieszkańców Wałbrzycha w dotychczasowej siedzibie Starostwa Powiatowego)

tel. 74 84 60 522 rzecznik.konsumenta@powiat.walbrzych.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

al. Wyzwolenia 22 (prowadzi sprawy mieszkańców Wałbrzycha w dotychczasowej siedzibie Starostwa Powiatowego)

tel. 74 84 60 675

pinb.walbrzych@interia.pl  

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5b (prowadzi sprawy mieszkańców Wałbrzycha w dotychczasowej siedzibie)

tel. 74 84 07 300

kancelaria@urzadpracy.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama