Nowy numer 2/2021 Archiwum

Świadkowie ABC

Najmłodsi duchowni diecezji – w jakim są wieku, skąd pochodzą, czym zajmowali się na studiach i jak przeżywają podstawowe prawdy wiary?

Dk. ŁukasZ Bankowski

24 lata, Sady Górne, tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ praktyk religijnych na kształt religijności młodzieży. Studium psychologiczno-pastoralne na podstawie badań wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Świadectwo: To nie głoszenie Chrystusa słowem, ale czynem. Świadczyć o Bożej miłości to iść przez życie z radością i miłością, aby człowiek, który mnie spotka, nawet ze mną nie rozmawiając, mógł powiedzieć: „Chcę wierzyć tak jak ty wierzysz, bo Bóg naprawdę jest miłością”.

Dk. Michał Buraczewski

24 lata, Bielawa (pw. Wniebowzięcia NMP), „Wolność i wszechmoc Boga w kontekście praw rządzących światem u św. Tomasza z Akwinu”. Kerygmat: Początek drogi chrześcijanina to przemyślenie i przyswojenie sobie podstawowych prawd: że Bóg kocha, myśmy odrzucili tę miłość i zgrzeszyli, ale On postanowił nas wyzwolić z niewoli grzechu i dać nam nowe życie. Jednak zatrzymać się tylko na tym – to jakby podczas wycieczki górskiej stanąć u podnóża szczytu i powiedzieć: „Stąd też jest ładny widok”. Kerygmat to fundament – niezbędny, ale nie zastąpi mi całego domu, jaki buduję Chrystusowi w swojej duszy.

Dk. Dawid Fiołek

24 lata, Wiry, „Obraz wiary ucznia Jezusa w świetle cudu uciszenia burzy Mk 4,35-41”. Eucharystia – jest źródłem mego życia i mojego powołania. Najważniejsze wydarzenie każdego dnia, do którego staram się dorastać. Ostatnio zależy mi, by szczególnie podczas ofiarowania darów na ołtarzu składać Bogu to wszystko, czym żyję, co jest dla mnie ważne, trudne, ale też radosne. Oddawać Bogu ludzi, których stawia na mojej drodze, i samego siebie.

Dk. Karol Janik

24 lata, Świdnica (pw. Młosierdzia Bożego), „Obraz Chrystusa Arcykapłana w Liście do Hebrajczyków na tle starotestamentalnych funkcji kapłana”. Ofiara – Miłość wymaga ofiary. Dla mnie, chrześcijanina, przykładem jest Jezus Chrystus i Jego ofiara na krzyżu. Zostałem wezwany do złożenia ofiary ze swego życia – ale żeby miała ona sens, musi być związana z ofiarą Chrystusa!

Dk. Mateusz Kubisiak

29 lat, Gniewków, „Aspiracje życiowe młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Jaworze na Dolnym Śląsku”. Duch Święty – Osoba Ducha Świętego jest dla mnie siłą i mocą w codziennym życiu, wierzę, że prowadzi i umacnia mnie. W mojej modlitwie jest zawsze obecny. W Litanii do Ducha Świętego proszę Go codziennie o potrzebne dary i łaski.

Dk. Adam Makiel

25 lat, Wałbrzych (pw. Niepokalanego Poczęcia NMP), „Kult Matki Bożej Bolesnej w granicach diecezji świdnickiej” Kościół jest dla mnie osobiście wspólnotą. Dzięki Bożej pomocy, sakramentom świętym, wychowaniu i wierze, jaką przekazali mi rodzice, jestem tym bardziej z Nim związany. Zależy mi na tym, aby być w tej wspólnocie prawdziwym świadkiem, pragnę w niej wzrastać i umacniać się duchowo, krocząc drogą ku osiągnięciu zbawienia.

Dk. Tomasz Mozyński

24 lata, Głuszyca (pw. Chrystusa Króla), „Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro”. Służba – to drugie imię miłości. Jest dla mnie naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Jego życie, Jego słowa, a ostatecznie oddanie życia dla naszego zbawienia było najdoskonalszym odzwierciedleniem służby opartej na miłości. Służyć znaczy po prostu kochać.

Ks. Krzysztof Rodziński

26 lat, Rogoźnica, „Wpływ doświadczeń religijnych na kształt religijności młodzieży. Studium psychologiczno-pastoralne na podstawie badań uczniów wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Maryja jest dla mnie wzorem cierpliwości i zawierzenia. Była mi bardzo bliska szczególnie wtedy, kiedy przeżywałem chwile wątpliwości czy wahania. I wciąż jest mi bliska, ponieważ w swoim zwyczajnym-niezwyczajnym życiu potrafiła patrzeć na wszystko przez pryzmat zawierzenia. Zawsze z pokorą oczekując tego, do czego wzywał Ją Bóg.

Dk. Rafał Szuba

31 lat, Wałbrzych (par. pw. Podwyższenia Krzyża), „Motyw serca w Listach św. Pawła Apostoła”. Słowo Boże – jest pokarmem dla człowieka. Przez nie Bóg przychodzi do mnie i otwiera moje serce. W świetle Słowa poznaję najgłębsze zakamarki swojej duszy.

Ks. Artur Tomczak

24 lata, Witoszów Dolny, „Rola zadośćuczynienia w sakramencie pokuty i pojednania. Aspekt teologiczno-moralny”. Nowa ewangelizacja – wyzwanie, którego realizacja domaga się najpierw dobrego zrozumienia istoty sprawy. Nie chcę i nie mogę głosić nowej Ewangelii, bo jest tylko jedna, która prowadzi do zbawienia: Dobra Nowina Jezusa Chrystusa. Natomiast na pewno trzeba wciąż szukać nowych metod jej głoszenia. Poważne wyzwanie – także dla mnie.

Ks. Łukasz Trzeciak

25 lat, Świdnica (pw. św. Andrzeja Boboli), mgr: „Kult św. Wincentego à Paulo na ziemiach polskich”. Wiara – to nadzieja dla mnie na oglądanie Boga. Wiara to dla mnie źródło, z którego mogę czerpać siły każdego dnia. Gdyby nie wiara w sercu, nie byłoby mnie teraz tu, gdzie jestem.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama