Nowy numer 3/2021 Archiwum

Tak zaczyna się deprawacja

Bierność rodziców jest przyzwoleniem na krzywdę ich dzieci.

Kilka postulatów gender

• Ideologia gender pojawiła się w kręgach bardzo radykalnego feminizmu w latach 70. i 80. XX w. W 1995 r. podczas światowej konferencji ludnościowej w Pekinie zaproponowano tę ideologię jako obowiązującą w polityce społecznej i ekonomicznej poszczególnych krajów. Od tego czasu jest aplikowana w życiu społecznym.

• Gender jest niechętnie definiowane nawet przez jego protagonistów. Przeważają twierdzenia opisowe, które dowodzą, że nie płeć biologiczna determinuje to, czy dana osoba jest mężczyzną czy kobietą, ale „rodzaj” – gender oznaczający tożsamość psychiczną, kulturową, wybraną, a nie zdeterminowaną przez poczęcie i urodzenie. Prowadzi to do idei zamienności płci, do zmniejszania różnic płciowych, skoro są to tylko wyuczone role.

• Gender promuje rozszczepienie pomiędzy ciałem a świadomością człowieka. Z kolei ciało, gdy nie jest zintegrowane ze świadomością, jest traktowane jako swego rodzaju surowiec, który można kształtować według swoich upodobań. Ideologia gender odrzuca więc determinację płciową i uważa, że decydująca powinna być płeć kulturowa, czyli ta determinacja, którą sami tworzymy.

• Celem gender jest obalenie stereotypów dotyczących płci, które rzekomo są podstawą do uprzedzeń społecznych, a w efekcie – do zanegowania tradycyjnego modelu rodziny.

• Gender najbardziej uderza w kobietę. Według założeń tej ideologii kobiety są pokrzywdzone, bo „skazane” na wykonywanie swojej roli matki i żony. Dąży się więc do maskulinizacji kobiety. W efekcie sprowadza się kobietę do tego, by mogła zastąpić mężczyznę.

Więcej na: swidnica.gosc.pl

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama