Nowy numer 24/2021 Archiwum

SOS - Zaskoczenie

W czasach Jezusa większość Żydów uważała, że prorocy należeli już do zamierzchłej przeszłości.

Komentarz egzystencjalny (45 s):

SOS - słowo o Słowie. 3 Niedziela Adwentu
Kamil Gąszowski

Komentarz historyczno-kulturowy (Mt 11,2-11):

SOS - Zaskoczenie   Najgroźniejsze ciemności może rozproszyć tylko Światłość świata. ks. Roman Tomaszczuk /GN 2 Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów 3 z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»

Jezus działa już od dłuższego czasu, a jego dokonania stają się coraz bardziej znane. Jan, który zwiastował przyjście Mesjasza, mógł być zaniepokojony postawą Jezusa. Prorok znad Jordanu głosił potrzebę nawrócenia i gotowości na przyjęcie nowego króla Izraela. Tymczasem Jezus swoją misję kieruje wobec ubogich i odrzuconych, słabych i trędowatych. Czy takiego króla oczekiwali Żydzi?

4 Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 5 niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 6 A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».

Jezus odwołuje się do proroctwa Izajasza, wymieniając znaki, które towarzyszą nadejściu ery mesjańskiej. Nie tylko słowa, ale i czyny Jezusa świadczą o nadejściu królestwa Bożego.

7 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 8 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 9 Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.

Wysławszy poselstwo do Jana Jezus zwraca się teraz do tłumów. Trzcina była symbolem czegoś bardzo delikatnego, ulotnego, poddającego się podmuchowi wiatru. Jan Chrzciciel przez swój radykalizm wywoływał zgorszenie wśród pobożnych Żydów. Nie ubierał się w miękkie szaty, nie wywodził się z rodziny królewskiej. Nie odpowiadał na oczekiwania panującej mody i poprawności politycznej. Jego twarde i mocne słowa wywoływały zgorszenie.

10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. 11 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

W czasach Jezusa większość Żydów uważała, że prorocy należeli już do zamierzchłej przeszłości. Przyjście Jana jest realizacją zapowiedzi proroka Malachiasza. Jan jest wielkim człowiekiem, ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Każdy jednak, kto żyje zasadami, które przynosi Jezus, jest większy od Jana.

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama