Nowy numer 43/2020 Archiwum

A teraz data ordynacji

W Świdnicy był wikariuszem, proboszczem a teraz będzie biskupem - Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Od 22 września było wiadomo, że ks. Waldemar Pytel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy, jest kandydatem na urząd biskupa diecezji wrocławskiej. 25 października Synod Diecezji Wrocławskiej wybrał nowego biskupa. Jego kadencja będzie trwała 10 lat. Poprzednik biskupa elekta, ks. Ryszard Bogusz, pełnił swój urząd przez dwie kadencje i nie ubiegał się o reelekcję. Co ważne dla Świdnicy, nowy biskup nie przeprowadzi się do Wrocławia, gdzie znajduje się luterańska katedra, ale pozostanie w mieście. Tym samym po raz pierwszy w historii miasto będzie miało biskupów zarówno katolickich jak i protestanckiego. Za kandydaturą ks. Waldemara Pytla głosowało 40 spośród 45 uczestników wyboru. Swój urząd obejmie po uroczystej konsekracji, która powinna się odbyć w ciągu trzech miesięcy od wyboru.

Nowy zwierzchnik luteranów ma 56 lata. Urodził się 5 czerwca 1958 r. w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: „Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia”.

Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką.

W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku.

W latach1986 – 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła.

Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy biskupa.

Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w latach 2005 – 2007. Natomiast w latach 1995 – 1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji.

Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

Został  nagrodzony – między innymi – następującymi wyróżnieniami:

- Nagrodą Miasta Świdnicy za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury,

- Nagrodą im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w RP za osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków,

- Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

- Statuetką Orła Powiatu Świdnickiego,

- Królewskim Orderem Gwiazdy Polarnej – nadanym przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama