Nowy numer 3/2021 Archiwum

Czy Maryja jest Współodkupicielką?

W czasie VII konferencji z cyklu „Jan Paweł II – prorok naszych czasów” w Wałbrzychu podjęto temat mariologii, skupiając się nie tylko na czci świętego papieża, ale również na kwestiach wzbudzających nawet dziś kontrowersje wśród teologów.

Kierując się układem encykliki „Redemptoris Mater”, przedstawimy tu nauczanie św. Jana Pawła II o Maryi w trzech odsłonach: Maryja w tajemnicy Chrystusa, Maryja w tajemnicy Kościoła i Maryja jako pośredniczka – zapowiadał 20 października swoją prelekcję bp Ignacy Dec. Poruszając zagadnienia teologiczne, odniósł się także do świadectwa papieskiej pobożności maryjnej, którą Jan Paweł II wyniósł z rodzinnego domu.

Największe zainteresowanie wzbudziła jednak ostatnia część jego wystąpienia, której poszerzeniem był niejako wykład ks. dr. Zbigniewa Chromego. – W nauczaniu św. Jana Pawła II temat udziału Bogurodzicy w tajemnicy odkupienia nie stanowi oczywiście centralnego miejsca. Jednak w encyklice „Redemptoris Mater” cały trzeci rozdział, zatytułowany „Macierzyńskie Pośrednictwo Maryi”, bardzo wyraźnie nawiązuje do naszego tematu – tłumaczył ks. Zbigniew. Proboszcz z Wałbrzycha wyliczył, że święty papież posłużył się terminem „Współodkupicielka” jedynie pięć razy w swoim pontyfikacie i nigdy nie dokonał tego w dokumentach mariologicznych, ale w czasie swoich podróży misyjnych do 1991 r. Przyznał również, że ma świadomość drażliwości tego punktu w stosunkach ekumenicznych, czego wynikiem jest pominięcie tematu w podręcznikach mariologii. – Udział Maryi Dziewicy w dziele odkupienia pozostaje do dziś przedmiotem szczególnie trudnej ekumenicznej debaty. Trudność dodatkowa wynika z faktu, że obecnie na rozwój mariologii w tym aspekcie duży wpływ ma odpowiedź na pytanie: co na to powiedzą „bracia odłączeni”? – czyli jak to wpłynie na dialog ekumeniczny? Podczas XII Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego, który w 1996 r. obradował w Częstochowie od 18 do 24 sierpnia 1996 r., na prośbę Stolicy Apostolskiej teologowie mieli rozważyć, czy można stworzyć nową definicję dogmatu maryjnego, z którego wynikałoby, że Matka Boża jest Pośredniczką Łask Wszelkich, Współodkupicielką i Orędowniczką – mówił prelegent. Powołana wówczas komisja wydała negatywne orzeczenie, jednak temat nie został rozwiązany, ponieważ – jak mówił ks. Zbigniew – nie ustaje akcja zbierania podpisów za ogłoszeniem V dogmatu maryjnego, a 31 maja 2002 r. biskup diecezji Haarlem-Amsterdam Joseph Punt w porozumieniu z Kongregacją Nauki Wiary ogłosił autentyczność objawień, w których Matka Boża przedstawiła się Idzie Peerdeman jako Pośredniczka Łask Wszelkich, Orędowniczka i Współodkupicielka mówiąc, że ma zostać ogłoszony dogmat maryjny tej treści – wyjaśniał. Ksiądz Chromy dodał też, że spór posiada dwa zasadnicze poziomy. – Pierwszy to spór o słowo, termin, które (być może) należałoby zastąpić innym, mniej mylącym. Drugi poziom to spór o coś więcej, o obiektywny udział Maryi w dziele odkupienia – mówił, tłumacząc, co ma na myśli. – W encyklice „Ad diem illum” z okazji 50-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu św. Pius X pisze: „oczywistą jest rzeczą, że wcale nie przypisujemy Bogurodzicy mocy tworzenia łaski nadprzyrodzonej, która pochodzi od samego Boga”, dodając, że Maryja swą świętością i łącznością z Chrystusem, przez Niego została przyjęta do dzieła ludzkiego zbawienia. Maryja jest więc ściśle złączona w dziele odkupienia ze swoim Synem, stąd Leon XIII w „Iucunda semper” nazywa Maryję „Współuczestniczką zbawienia ludzkiego” – przytaczał ks. Chromy. Cytując kolejnych papieży pokazał, że temat jest wciąż aktualny i ważny. Na zakończenie sympozjum wszyscy zebrani udali się na uroczystą Mszę św., której przewodniczył biskup diecezjalny.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama