GN 24/2021 Otwarte Archiwum

Posługa biskupa w liczbach

Przez 15 lat istnienia diecezji bp Ignacy Dec zapisał się nie tylko jako budowniczy struktur diecezjalnych, ale i pasterz, który zawsze miał czas dla ludzi.

Dzień po objęciu rządów, tj. 26 marca 2004 r., pasterz nowo utworzonej diecezji jako pierwszą instytucję powołał Świdnicką Kurię Biskupią i jej pierwszych pracowników: kanclerza (później również wikariusza ds. związanych z udzielaniem sakramentów świętych), ekonoma i notariusza (pełniącego również obowiązki sekretarza). Z biegiem czasu dołączyli do nich kolejni współpracownicy i instytucje: Wyższe Seminarium Duchowne, Caritas Diecezji Świdnickiej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Świdnickiej, Dom Księży Emerytów, Sąd Biskupi, Centrum Inicjatyw Ekonomicznych „Stanislaus” w Świdnicy, Wydawnictwo Diecezji Świdnickiej, Diecezjalne Studium Organistowskie, Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego, Archiwum Diecezjalne oraz Muzeum Diecezjalne czy Fundacja „Fides et Educatio”.

Aby sprawniej zarządzać diecezją, biskup świdnicki powołał wymagane przez prawo rady: Radę Kapłańską (8.09.2004), Radę Duszpasterską (16.10.2004), Kolegium Konsultorów (18.11.2004), Radę Ekonomiczną (14.02.2005) i Radę ds. Apostolstwa Świeckich. Biskup przeprowadził również reorganizację dekanatów (zmianie podległo 9, a 3 powstały nowe) i parafii (powołał do istnienia aż 10 nowych). Przez czas swojej posługi doprowadził również do poświęcenia 15 nowo wybudowanych świątyń.

Chcąc w swojej pracy skupić się na osobistym spotkaniu z powierzonym ludem Bożym, w swoim gabinecie spędził ponad 1,5 tys. dni, przyjmując 11 449 osób. Rekordowy pod tym względem był rok 2009, kiedy biskup w ciągu 114 dni urzędowania w kurii przyjął 894 osoby. Pozostałe dni 15 lat posługi wypełniał w swoim kalendarzu działaniami duszpasterskimi. Wizytacje, kongresy, peregrynacje, wizyty związane z udzielaniem sakramentów czy sakramentaliów – to główne zadania, które wyznaczał sobie w tym czasie bp Ignacy.

O liczbie tych posług mogą świadczyć dane dotyczące udzielenia sakramentów, szczególnie bierzmowania. Od 2004 r. pasterz diecezji udzielił go 55 955 osobom, święceń prezbiteratu – 148 diakonom, przewodniczył 201 pogrzebom, ochrzcił 46 dzieci i 5 razy asystował przy zawarciu sakramentu małżeństwa. Odważnie głosił też słowo Boże z ambony (4893 homilie) i nie tylko (9239 przemówień), napisał 52 listy pasterskie, 15 razy głosił rekolekcje, a 39 razy występował z katechezą w Radiu Maryja. Większość wygłoszonych przez bp. Ignacego treści ukazało się w 50 tomach „Siejby słowa” i 12 seriach rekolekcji.

Mimo tak wielkiej aktywności bp Ignacy znalazł również czas na posługę naukowo-dydaktyczną. Do roku 2015 w każdy wtorek roku akademickiego prowadził zajęcia dydaktyczne w Papieskim Wydziale Teologicznym (5 godzin). Cały czas prowadzi zajęcia z antropologii filozoficznej dla kleryków WSD Diecezji Świdnickiej. Jest promotorem 6 doktorów honorowych, wypromował 21 doktorów, 36 licencjatów i 223 magistrów. Ponadto napisał 7 recenzji do tytułu naukowego profesora, 3 na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 7 recenzji habilitacyjnych, 4 recenzje do doktoratu honoris causa, 1 recenzję do odnowienia doktoratu, 43 recenzje doktorskie i 91 magisterskich. Do 15 lutego br. ukazało się 4170 publikacji, w tym 78 książek oraz 31 prac redaktorskich.

Za swoją ciężką pracę wielokrotnie został odznaczony przez środowisko naukowe, o czym pisaliśmy wcześniej, ale również za zasługi na rzecz ojczyzny. Otrzymał medal bł. Jerzego Popiełuszki za dwuletnią klerycką służbę wojskową (1963–1965), Złotą Odznakę za zasługi dla Związku Sybiraków (24.09.2013) oraz medal Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (26.09.2013). W 2016 r. otrzymał medal Pro Patria, natomiast w 2019 r. – Orła Senackiego Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje odznaczenia wręczyli mu także członkowie braci górniczej, przedstawiciele Solidarności, leśnicy czy kresowiacy. Jest też Honorowym Obywatelem Leżajska, Polanicy-Zdroju, Dzierżoniowa, Wałbrzycha, Świdnicy, Barda Śląskiego, Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej. Otrzymał również odznaczenie Przyjaciel Gminy Udanin i został przyjęty do Konfraterni Zakonu Paulinów oraz afiliowany do I Zakonu Franciszkańskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama