Nowy numer 2/2021 Archiwum

Są normy ochrony nieletnich. Będą szkolenia

Biskup świdnicki zatwierdził dokument dotyczący sposobu zachowań wobec małoletnich i bezradnych. Zasady obowiązują wszystkie osoby duchowne i świeckie pracujące z dziećmi i młodzieżą.

„Normy ochrony małoletnich oraz osób bezradnych w diecezji świdnickiej” wchodzą w życie 18 listopada br. Przed tym terminem przewidziano obowiązkowe szkolenia dla księży.

8 listopada, piątek, godz. 19.30 – dla dekanatów północnych

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu, sala parafialna

9 listopada, sobota, godz. 11.00 – dla dekanatów centralnych

Świdnicka Kuria Biskupia, aula

12 listopada, wtorek, godz. 19.30 – dla dekanatów południowych

klasztor Ojców Franciszkanów w Kłodzku, refektarz

Czas szkolenia do 90 min. Jeśli wystąpią przeszkody uniemożliwiające udział w szkoleniu we wskazanym miejscu, należy wybrać inny dostępny termin.

„Normy ochrony małoletnich oraz osób bezradnych w diecezji świdnickiej” obowiązują osoby duchowne, konsekrowane i świeckie, podejmujące stałą lub czasową posługę wobec takich osób. Dokument ma się przyczynić się do wyeliminowania ryzyka występowania aktów przemocy fizycznej, werbalnej, psychicznej i seksualnej wobec najmłodszych i bezbronnych wiernych oraz pomóc w odpowiedniej reakcji w przypadku ich zaistnienia.

Kodeks zachowań obejmuje zakaz kar cielesnych, częstowania małoletnich alkoholem, tytoniem i środkami psychoaktywnymi, przyjmowania ich w prywatnym mieszkaniu bądź miejscach odizolowanych, nocowania opiekunów podczas wyjazdów w tym samym pomieszczeniu co wychowankowie.

„Normy” zakazują podejmowania pracy duszpasterskiej bądź wychowawczej z małoletnimi przez osobę, która dopuściła się nadużyć seksualnych w kontakcie z dziećmi i młodzieżą. Mówią też o poszanowaniu intymności fizycznej i emocjonalnej oraz prywatności małoletnich, a także trosce o wychowanków z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami wychowawczymi. Zalecane jest unikanie wszelkich sformułowań, żartów i komplementów o podtekście seksualnym. Do kontaktów za pomocą telefonu oraz portalach społecznościowych wymagana jest zgoda rodziców. Opisane są w nich także zasady korzystania z Internetu udostępnianego przez parafie, wspólnoty i inne instytucje diecezjalne, normy obowiązujące podczas wyjazdów oraz sposób postępowania w sytuacji uzyskania wiadomości o potencjalnym przypadku wykorzystania seksualnego.

Przypomnijmy, że delegatem biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży jest w diecezji świdnickiej ks. Włodzimierz Binkowski. On przyjmuje zawiadomienia o domniemanych przestępstwach przeciw szóstemu przykazaniu popełnionych przez duchownych.

Więcej na ten temat w kolejnym (46/2019) wydaniu świdnickiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama