GN 42/2020 Archiwum

Koniec dyspensy. Biskup wydał dekret

W oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i sugestie władz kościelnych i cywilnych bp Marek Mendyk dał wskazania dotyczące życia liturgicznego i posługi duszpasterskiej.

Obowiązują one od 1 czerwca do czasu ewentualnego wydania nowszych norm i dotyczą przede wszystkim odwołania udzielonej wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach obowiązkowych.

Dekret zawiera także szczegółowe wskazania dotyczące posługi duszpasterskiej:

- Wierni oraz posługujący w liturgii, poza sprawującymi kult, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

- Kapłani w izolacji lub na kwarantannie otrzymują prawo sprawowania Eucharystii poza miejscem świętym, w innym godnym miejscu.

- Organizacja zastępstw za kapłanów chorujących spoczywa na dziekanach.

- W zakrystiach musi być możliwość obmycia rąk przy pomocy właściwych środków odkażających (obowiązkowo przed rozpoczęciem liturgii dla wszystkich celebrujących i posługujących).

- Należy zadbać o jak najczęstsze sprzątanie i dezynfekowanie przestrzeni świątyni, naczyń liturgicznych i bielizny kielichowej.

- Sakrament pokuty i pojednania należy sprawować z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

- Istnieje możliwość powrotu do praktyki comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną z zachowaniem norm sanitarnych (przepisy dotyczą także posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.).

- Nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii św. na rękę - można tylko do tego zachęcać. Podobnie nie można odmówić wiernemu Komunii św. na rękę. Należy zachować zasadę, że jeśli część wiernych przyjmuje Komunię św. na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali różni szafarze lub też, jeśli jest jeden szafarz, by osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę.

- We wspólnotach zakonnych żeńskich, w których nie ma kapelana oraz ustanowionego szafarza nadzwyczajnego Komunii św., odwołuje się wcześniejszą zgodę na udzielenie Komunii św. przełożonej domu. Odwołanie dotyczy także wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji przez otwarcie tabernakulum.

- Procesje (np. eucharystyczne, w ramach nabożeństw fatimskich, odpustów itp.) mogą się odbywać z zachowaniem obowiązującego prawa.

- Mogą odbywać się spotkania formacyjne dorosłych, a dzieci i młodzieży - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

- Biskup zachęca także do modlitwy w intencji ustania epidemii, szczególnie na różańcu o godz. 20.30.

- Regulacje dotyczące uroczystości Pierwszej Komunii św. i bierzmowania znajdują się poniżej:

Komunikat dotyczący uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania

W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez władze państwowe oraz zapytaniami duszpasterzy, a także zainteresowanych rodziców dotyczącymi tegorocznych uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w parafiach diecezji świdnickiej informuję, że:

- warunkiem przystąpienia dzieci do I Komunii św. i młodzieży do bierzmowania jest udział w katechezie szkolnej i parafialnej. W obecnych warunkach katecheza szkolna odbywa się – podobnie jak w przypadku innych przedmiotów – w sposób zdalny. Przygotowanie parafialne jest natomiast ograniczone lub nawet niemożliwe;

- w obecnym czasie nie należy organizować spotkań formacyjnych dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Będzie można je na nowo podjąć po powrocie dzieci i młodzieży do szkół;

- na tym etapie trudno jest przewidzieć, jak będzie przebiegać stan epidemii oraz jakie decyzje będą podejmowane przez władze państwowe. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin nie należy urządzać uroczystości związanych z przyjęciem tych sakramentów w miesiącu maju, chyba że po analizie stanu przygotowania kandydatów i sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym okaże się to możliwe. Decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane w uzgodnieniu pomiędzy księdzem proboszczem, katechetami a rodzicami dzieci i młodzieży. Zawsze należy przestrzegać wymogów wydanych przez władze państwowe i sanitarne;

- terminy uroczystości Pierwszych Komunii Świętych w liczniejszych grupach w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia, po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami dzieci;

- możliwe jest organizowanie Pierwszej Komunii Świętej w wyznaczonym do tej pory terminie dla mniejszej grupy lub pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu uczestników liturgii). Może się ona odbyć także w dzień powszedni podczas Mszy św. parafialnej. Do księdza proboszcza, katechetów i rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości;

- w każdej sytuacji, w porozumieniu z rodzicami oraz przestrzegając wszystkich rozporządzeń władz kościelnych i państwowych, należy ustalać na szczeblu parafialnym najbardziej odpowiednie rozwiązania, które będzie można modyfikować wraz ze zmianami okoliczności wynikających z wprowadzonego stanu epidemii;

- powyższe regulacje dotyczą także przystępowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.

† Marek MENDYK
BISKUP ŚWIDNICKI

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama