Nowy numer 2/2021 Archiwum

Bp Adam Bałabuch

Biskup pomocniczy. Święcenia biskupie otrzymał 8 maja 2008 w katedrze świdnickiej.

Bp Adam Bałabuch urodził się 13.04.1961 r. w Ścinawce Średniej jako syn Michała i Wacławy z domu Osiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1968-1976 w Ścinawce Średniej, następnie w latach 1976-1980 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, gdzie w roku 1980 uzyskał maturę. W latach 1980-1986 studiował na Papieskim Wydziale Teologiczny we Wrocławiu i jednocześnie był alumnem w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studia uwieńczył uzyskaniem stopnia magistra teologii na podstawie pracy Rozwój duchowości ludzi chorych. Aspekt psychologiczno-teologiczny. Praca została napisana na seminarium naukowym z teologii praktycznej pod kierunkiem ks. prof. Jana Kruciny. 24.05.1986 r. przyjął święcenia prezbiteratu w archikatedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza. W latach 1986-1987 był wikariuszem w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Oławie.

Studia licencjackie i doktoranckie w latach 1987‑1991 ‑ specjalizacja homiletyczna w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1989 uzyskał licencjat z teologii na podstawie pracy Przemówienia i listy ks. Michała Rękasa jako próba kształtowania życia religijnego chorych. Natomiast w roku 1991 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie pracy Nauka Jana Pawła II o cierpieniu i jej recepcja w kaznodziejstwie polskim. Promotorem pracy był ks. prof. Mieczysław Brzozowski.

Po ukończeniu studiów na KUL: od 1991 roku adiunkt przy katedrze homiletyki na PWT we Wrocławiu ‑ wykłady: teologia słowa Bożego, homiletyka i ćwiczenia z homiletyki. W latach 1991-1992 prefekt, a w latach 1992-1996 ojciec duchowny w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu; w latach 1993 -1997  sekretarz   generalny   Papieskiego   Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; w latach 1996 - 1997 dyrektor administracyjny PWT we Wrocławiu; w latach 1993 - 1997  współredaktor „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” oraz „Biuletynu PWT we Wrocławiu”;  w latach 1993 - 1997 brał czynny udział w organizowaniu Wrocławskich Dni Duszpasterskich; w latach 1992-1998 asystent kościelny Ruchu "Wiara i Światło".

W roku 1997 przeszedł do pracy duszpasterskiej i w latach 1997 – 2004 był proboszczem parafii p.w. św. Michała Archanioła w Długołęce. W latach 1998 – 2004 pełnił funkcję Diecezjalnego Dyrektora Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej.

25.06.2004 r. inkardynowany do diecezji świdnickiej. W latach 2004-2005 dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej; od 28.06.2004 r. delegat Biskupa Świdnickiego ds. Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej i PWT we Wrocławiu – studia w Świdnicy; od 08.09.2004 r. wikariusz generalny diecezji świdnickiej; od 28.09.2004 r. członek Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej; od 16.10.2004 r. członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Świdnickiej; od 18.11.2004 r. członek Kolegium Konsulatorów Diecezji Świdnickiej; od 01.07.2005 r. do 31.08.2008 r. rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. W latach 2004-2008 przewodniczący kolegium redakcyjnego Świdnickich Studiów Teologicznych wydawanych przy WSD Diecezji Świdnickiej.

Otrzymane godności: Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu, Kanonik Gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej, Kapelan Jego Świątobliwości.

« 1 2 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama