Mokrzeszów. "Operacja" na otwartym sercu

Odnowa w Duchu Świętym diecezji świdnickiej po raz kolejny zorganizowała dla swoich członków i sympatyków rekolekcje. Zachęcali na nich do zatrzymania się i spojrzenia w głąb siebie.

Tematem tegorocznych rekolekcji, które odbyły się od 12 do 15 stycznia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie, były słowa „Serce Twoje otwiera Pan”.

- Głównym założeniem było zatrzymanie się, stąd znak „stop” na plakacie i tworzące go pierwsze litery hasła. Zależało nam, by uczestnicy mogli się zatrzymać i wyciszyć - na ile to możliwe. Żyjemy dzisiaj w świecie pełnym hałasu i chaosu różnych spraw, problemów itp. A tutaj mamy możliwość się zatrzymać i nabrać sił - podkreśla Agnieszka Lesiów, liderka wspólnoty w diecezji.

Podkreśla przy tym, że celowi był również podporządkowany program rekolekcji. Wszystko było zorganizowane w taki sposób, by nie było ciągłego biegu. Można to było zauważyć już pierwszego dnia, kiedy w programie znalazła się tylko Msza św. Przez kolejne dni także przeważał czas na modlitwę i duchowy odpoczynek przed Najświętszym Sakramentem.

W harmonogramie znalazły się także konferencje, które wygłosili kolejno: ks. Adrian Fajkowski ("Recepta na słuchanie Boga"), Sława Janiszewska ("Zamilcz"), Agnieszka Lesiów (duchowa ekologia) i Piotr Lorek ("Mądrość jako kompas życia"). Do tego były przygotowane warsztaty i czas na dzielenie się w grupie.

- Wieczorami natomiast były spotkania, na których Pan dotykał konkretnych rzeczy: naszego serca, rozumu, ciał. Chciał nam pokazać, że te trzy elementy są jednością i nie możemy ich rozgraniczać. Podobnie jest w świecie przyrody, którego jesteśmy częścią. Nasze samopoczucie czy nawet zdrowie często są zależne od warunków atmosferycznych, klimatu i innych zewnętrznych czynników - dodaje główna organizatorka rekolekcji, w których wzięło udział ok. 70 członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym z terenu diecezji świdnickiej.

To już drugie takie spotkanie po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią. W planach są kolejne.

« 1 »