Nowy numer 15/2024 Archiwum

Dlaczego warto wybrać Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu?

Powoli zbliża się czas rekrutacji. Ósmoklasiści szukają szkół, które pozwolą im nie tylko dobrze przygotować się do matury, ale i realizować swoje pasje. Jedną z takich jest wałbrzyskie Liceum Sióstr Niepokalanek.

To jedna z najstarszych polskich placówek edukacyjnych w Wałbrzychu. - Na kartach wielotomowej kroniki można odnaleźć roześmiane dziewczyny, które później realizowały odkryte tutaj pasje na niemal wszystkich uczelniach w Polsce, a także za granicą - podkreśla s. Dorota Milewska, dyrektor placówki.

Zauważa, że do dzisiaj sprzyja temu wysoki poziom kształcenia, bo aż 100 proc. uczniów zdaje maturę. - Jednym z największych atutów naszego liceum jest nauka w małych grupach pod kierunkiem nauczycieli z pasją. To oni wspólnie z uczniami tworzą przyjazną atmosferę. Tutaj nikt nie jest anonimowy i każdy czuje się bezpiecznie - dodaje niepokalanka.

Wymienia też profile, które znalazły się w ofercie liceum na kolejny rok szkolny. Uczniowie mają do wyboru klasy: biologiczno-chemiczną, humanistyczną, językową i matematyczno-fizyczną. Dodatkowo w harmonogramie zajęć można wybrać jeden z kierunków: medyczny, ratowniczo-pożarniczy, psychologiczno-prawniczy czy wizażu i stylizacji.

- W pierwszych klasach zostanie przeprowadzony kurs umiejętności uczenia się, koncentracji, zapamiętywania i radzenia sobie ze stresem. Chętnym zapewniamy przygotowanie do egzaminów językowych TELC, uznawanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W naszej szkole można też rozwijać różnorodne talenty, m.in. w kołach naukowych. Jest też Obserwatorium Astronomiczne, jedyne takie na Dolnym Śląsku, dzięki któremu można dowiedzieć się, jak powstał wszechświat, poznać ewolucję i budowę Układu Słonecznego, a nawet kryminalne zagadki czarnych dziur - wylicza siostra zakonna.

Szkoła jest otwarta na współpracę z wyższymi uczelniami, co zaowocowało patronatem Politechniki Wrocławskiej, jak również Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Teologicznej. Uczniowie są zapraszani na wykłady i różne zajęcia w ramach corocznego Festiwalu Nauki, a także spotkania adresowane do przyszłych studentów. Mają też okazję spotkać się z pracującymi naukowo czy artystycznie absolwentami szkoły. Dzięki temu powstały tu m.in. warsztaty teatralne, zajęcia z ceramiki artystycznej czy pisania ikon. Przy szkole jest też internat z domowymi obiadami.

W wolnym czasie można skorzystać z zajęć sportowych, Szkolnego Klubu Szachowego, a nawet wolontariatu na rzecz dzieci z Fundacji Edukacyjnej im. s. Wandy Garczyńskiej, osób starszych z pobliskiego DPS czy akcji pomocowych, np. dla schronisk opiekujących się porzuconymi zwierzętami. Dzięki zaangażowaniu w powyższe działania szkoła została odznaczona przez Fundację Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" tytułem Szkoła z Misją.

Wszystko to można sprawdzić osobiście w czasie dni otwartych, organizowanych 20 marca, 20 kwietnia i 23 maja w godz. 9-12.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy