Nowy numer 15/2024 Archiwum

Synod na 20-lecie diecezji

Dwie dekady po ingresie pierwszego biskupa świdnickie jego następca bp Marek Mendyk ogłosił dekret zapowiadający diecezjalny synod.

Biskup świdnicki przypomina w opublikowanym 25 marca dokumencie, że „diecezja świdnicka, ustanowiona bullą „Multos fructus” św. Jana Pawła II z dnia 24 lutego 2004 roku i dekretem wykonawczym Nuncjusza Apostolskiego, który wszedł w życie 25 marca 2004 r.”, została utworzona z części archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej, gdzie obowiązywały ustalenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, który odbył się w latach 1985-1991. Promulgował je jako obowiązujące w diecezji świdnickiej 8 września 2004 r. bp Ignacy Dec.

Od tego czasu udało się zebrać bogate doświadczenia związane z apostolską działalnością Kościoła partykularnego, a nowe dokumenty Kościoła, zmienione okoliczności życia ludzi, dynamiczne przemiany społeczno-kulturowe domagają się nowej aktywności duszpasterskiej. Zainicjowany przez papieża Franciszka Synod Biskupów uwidocznił zaangażowanie wielu diecezjan: osób duchownych, konsekrowanych i świeckich w pogłębioną refleksję o Kościele i życiu religijnym.

„W trosce o naszą wspólnotę wiary i miłości trzeba spojrzeć w przyszłość i wytyczyć właściwy szlak działań duszpasterskich. Po dwudziestu latach doświadczeń potrzebujemy wypracowania nowych sposobów ewangelizowania, formacji i służby oraz ujednolicenia zasad, jakimi będą kierowali się duszpasterze i wierni. Zgodnie z postulatem synodalności pragniemy podążać razem, gromadzić się wspólnie i brać czynny udział w swojej misji ewangelizacyjnej. Chcemy kierować nasze spojrzenie w przyszłość i jako wspólnota diecezjalna wpatrywać się w Jezusa, „który nam w wierze przewodzi i ją udoskonala” (Hbr 12, 2)” – pisze w dekrecie biskup.

Dodaje, że po wysłuchaniu Rady Kapłańskiej i wielu innych wiernych, na mocy kan. 461 § 1 i kan. 462 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zdecydował się zwołać I Synod Diecezji Świdnickiej. Jego sesja inauguracyjna ma się odbyć w katedrze świdnickiej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego tj. 18 maja 2024 r. o godz. 11.

„Proszę członków Synodu, którzy wkrótce otrzymają stosowne zaproszenie, o aktywne uczestnictwo w tym dziele, abyśmy wspólnie wyznali wiarę i wypraszali nadprzyrodzoną mądrość do słuchania i odważnego towarzyszenia Jezusowi w naszym Kościele. Zapraszam wszystkich diecezjan do udziału we Mszy świętej na rozpoczęcie Synodu, do włączenia się w prace synodalne i do modlitwy o otwarcie serc i myśli na prowadzenie Ducha Świętego” – zachęca, podając modlitwę w intencji Synodu:

Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie Apostołów i powierzyłeś mu misję głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój lud zgromadzony w Kościele świdnickim. Przenikaj światłem Ducha Świętego duszpasterzy i wiernych naszej diecezjalnej wspólnoty. Błogosław dziełu I Synodu, aby jeszcze owocniej była wypełniana posługa słowa i sakramentów św.: nauczania, uświęcania i rządzenia. Pomóż nam właściwie odczytywać znaki czasu w zmieniającej się rzeczywistości, z nadzieją zmierzać ku przyszłości i zgodnie z Twoją wolą wypełniać powierzone zadania. Święta Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami, św. Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego – módl się za nami, św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku – wstawiaj się za nami u Boga, św. Janie Pawle Wielki – módl się za nami!

Zaznacza przy tym, że „przed nami wiele zadań, które pragniemy z nadzieją podjąć dla dobra duchowego Kościoła świdnickiego. Synod, zaplanowany na najbliższe 5 lat, będzie przebiegał pod hasłem: „Patrzmy na Jezusa”. W jego prace będą zaangażowane nie tylko komisje tematyczne, ale przede wszystkim zespoły synodalne tworzone w parafiach i wśród członków grup duszpasterskich”.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy