Nowość

J 3,7b-15. I nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Pesel, zgromadzone życiowe doświadczenie, bagaż wiedzy i znajomości, uwite gniazdo przyzwyczajeń i nawyków natrafia na budzące nową jakość i nadzieję słowo Jezusa:

trzeba wam się powtórnie narodzić.

« 1 »