Przemiana

J 3,31-36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne.

Można niekiedy usłyszeć słowa, przeczytać zdania, które wywołują poruszenie serca i umysłu, a nawet skutkują głęboką przemianą życia, co stanowi potwierdzenie wyznania Jezusa:

ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha.

« 1 »