Wałbrzych znów pójdzie w imię św. Jana Pawła II

Po zeszłorocznym marszu w obronie papieża Polaka mieszkańcy górniczego miasta chcą znów wyjść na ulice, by przypomnieć jego nauczanie i świadectwo wiary.

Hasłem tegorocznego II Wałbrzyskiego Marszu Papieskiego jest dewiza papieża Jana Pawła II "Totus Tuus", którą kilkakrotnie powtórzył w swoim testamencie. Słowa zaczerpnięte z "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort jako zawołanie już wcześniej towarzyszyły bp. Karolowi Wojtyle w czasach krakowskich. Ich skierowanie do Matki Bożej ma też przypomnieć o Jej patronacie nad górniczym miastem.

Samo wydarzenie jest nawiązaniem do wieloletniej tradycji tzw. Mszy stadionowej, którą zainicjowali mieszkańcy w roku śmierci Jana Pawła II. Obie formy miały - zdaniem organizatorów - oddać hołd i uczcić największego z rodu Polaków oraz podkreślić znaczenie jego pontyfikatu dla najnowszej historii. Na zeszłoroczne zaproszenie odpowiedziało ponad 1000 osób, które w barwnym orszaku przeszły 2 kwietnia sprzed kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła do sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego.

W tym roku Wałbrzyski Marsz Papieski ma się odbyć 14 kwietnia. O godz. 15 zainteresowani mają zgromadzić się przy kościele św. Wojciecha Biskupa i Męczennika (Piaskowa Góra), skąd przejdą do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego na Podzamczu. Tam o godz. 16. biskup świdnicki Marek Mendyk będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi okolicznościową homilię. Tego dnia organizatorzy zapraszają także na godz. 21 do kościoła św. Franciszka z Asyżu na wspólny apel.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie "Ludzie Jana Pawła II", Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej, Zakon Świecki Rycerzy Kolumba i Akcja Katolicka.

« 1 »