Świętość

J 17,11b-1. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Świętość  nie jest odrealnioną forma życia, izolacją od ludzi i świata, ale pełne zaangażowanie w wir istnienia z uwzględnieniem drogi do uświęcenia bazującego na prośbie Jezusa skierowanej do Ojca:  

uświęć ich w prawdzie.

« 1 »