Matka

J 19,25-34. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Każdy zdaje sobie sprawę, że mama jest pierwszą osobą, która przekazuje swoje życie, okazuje ofiarną miłość po to, by nowy człowiek osiągnął docelowo niezbędny do funkcjonowania pułap istnienia i podobnie jest z Maryją, bez której trudno wyobrazić sobie bycie uczniem Pana, czego potwierdzeniem są słowa Jezusa wypowiedziane do św. Jana:

Oto Matka twoja.

« 1 »