Choroba

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy (Mt 9,1-8).

Jedną z chorób, która jest przykra dla jej ulegającego, jak i całego otoczenia jest podejrzliwość oraz upodobanie do zdeformowanego myślenia o ludziach, czego wyraz znajdziemy w słowach Jezusa skierowanych do uczonych w Piśmie:

dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?

« 1 »