Nowy numer 08/2024 Archiwum

Wiemy, kiedy ruszy I Synod Diecezji Świdnickiej

Po ponad roku przygotowań bp Marek Mendyk w liście pasterskim na Adwent przypomniał planowaną datę inauguracyjnej sesji.

Pierwszy raz o chęci organizacji synodu biskup świdnicki mówił 21 maja 2022 r. w czasie spotkania kończącego pierwszy etap synodu o synodalności (więcej: Biskup zapowiedział synod diecezjalny). Już wówczas pasterz diecezji deklarował, że pierwsza sesja inauguracyjna odbędzie się 19 maja 2024 r., w sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Organizację tego wydarzenia powierzył ks. prał. Markowi Korgulowi, dotychczasowemu dyrektorowi Wydziału Katechetycznego. Przez ponad rok wraz z nim i innymi pracownikami Świdnickiej Kurii Biskupiej spotykali się, omawiając formułę, w której odbędzie się synod diecezjalny. Do tematu wrócił w liście pasterskim na Adwent, rozpoczynający rok liturgiczny:

„Po konsultacjach z wiernymi oraz osobami zaangażowanymi w życie Kościoła diecezjalnego, a także po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej uznałem, że z okazji zbliżającej się 20. rocznicy ustanowienia diecezji świdnickiej nadszedł czas, by odważnie podjąć refleksję nad tajemnicą Kościoła, któremu na imię diecezja świdnicka. Chcemy odważnie i z miłością mówić o Kościele, który kochamy, myśleć o przyszłości w kontekście aktualnych wyzwań, a także realnie wpływać na jego kształt. To nasze wspólne dzieło wpisuje się w trwający aktualnie synod Kościoła powszechnego, ale też w jakiś sposób jest naturalną konsekwencją programu duszpasterskiego na temat Kościoła i naszego odkrywania w nim swojego miejsca” – podkreśla, przypominając datę pierwszej sesji.

Prosi też o modlitwę w intencji tego dzieła, proponując poniższy tekst:

Modlitwa za Synod

Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie Apostołów i powierzyłeś mu misję głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój lud zgromadzony w Kościele Świdnickim.

Przenikaj światłem Ducha Świętego naszego biskupa i wiernych diecezjalnej wspólnoty. Błogosław dziełu Pierwszego Synodu, aby jeszcze owocniej wypełniana była posługa słowa i sakramentów św.; posługa nauczania, uświęcania i rządzenia.

Pomóż nam, w zmieniającej się rzeczywistości patrzeć na Jezusa, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”, byśmy umieli właściwie odczytywać znaki czasu, z nadzieją zmierzać ku przyszłości i zgodnie z Twoją wolą wypełniać powierzone nam zadania. Prosimy o to przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Cały list pasterski na Adwent 2003 na następnej stronie.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy